Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση των μαθημάτων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων και για όλες τις κατευθύνσεις απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσης κατεύθυνσης. Κάθε μάθημα διδάσκεται σε δέκα τρίωρες διαλέξεις και έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες - ECTS. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση τουλάχιστον επτά από αυτές τις διαλέξεις. Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του ΠΜΣ, χορηγείται Δ.Μ.Σ. 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). To τρίτο εξάμηνο διατίθεται για τη εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (Μ.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, ΙοΤ and Advanced Digital Technologies») εμπεριέχει τρεις ειδικεύσεις. Η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

 

Κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός (ΨΗΠΟΛ)»

Α' Εξάμηνο 

 • Μικτή Πραγματικότητα και Ηλεκτρονικός Πολιτισμός (6 ECTS)
 • Παγκόσμιος Ιστός και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών (6 ECTS)
 • Επεξεργασία Σημάτων, Οπτικοακουστικές Τεχνικές και Υπηρεσίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις (6 ECTS)
 • Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Καταγραφή και Τεκμηρίωση Μνημείων με Προηγμένα Συστήματα (6 ECTS)
 • Διαδικτύο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό (6 ECTS)
 • Διαχείριση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων (6 ECTS)
 • Προηγμένα Μέσα και Εφαρμογές στην Πολιτιστική Κληρονομιά και το Σύγχρονο Πολιτισμό (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

 

Κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (ΕΞYΠΠΨΗΤ)»

Α' Εξάμηνο 

 • Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες (6 ECTS)
 • Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική (6 ECTS)
 • Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων (6 ECTS)
 • Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις (6 ECTS) 
 • Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • M2M Επικοινωνίες (6 ECTS)
 • Αλγοριθμικά Θέματα Aστικών Mεταφορών (6 ECTS)
 • Ενεργειακή Διαχείριση, Εξυπνα Δίκτυα και Εξυπνη Γεωργία (6 ECTS)
 • Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων (6 ECTS)
 • Λογισμικό για Έξυπνες Πόλεις (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατεύθυνση «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (IoT)»

Α' Εξάμηνο 

 • Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες (6 ECTS)
 • Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική (6 ECTS)
 • Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων (6 ECTS)
 • Λογισμικό Διαδιακτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • M2M Επικοινωνίες (6 ECTS)
 • Ασφάλεια Πληροφοριών Δημοσιών Υπηρεσιών και Συστημάτων και Τεχνολογίες Blockchain (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Κινητών, Edge Υπολογιστική και Μελλοντικά Δίκτυα (6 ECTS)
 • Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων (6 ECTS)
 • Πληθοπορισμός, Κοινωνική Δικτύωση και Σημασιολογικές Τεχνολογίες (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Oι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.(Μ.Sc. Program) είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα