Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δυο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Για την απονομή του ΔΜΣ (M.Sc.) απαιτούνται:

 • κατά το πρώτο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας ειδίκευσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
 • κατά το δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις ειδικεύσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
 • κατά το τρίτο εξάμηνο η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.(M.Sc. Program) είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά, το ΠΜΣ ισοδυναμεί με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΔΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems - Software Development and Αrtificial Intelligence) έχει ως ακολούθως:

Κατεύθυνση «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΕΤΕΑΥ)»

Α` Εξάμηνο 

 • Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

B` Εξάμηνο 

 • Ανάπτυξη Παιχνιδιών και Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (5 ECTS)
 • Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα (5 ECTS)
 • Προηγμένη Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή με Τεχνητή Αίσθηση (5 ECTS)
 • Προσαρμοστικά Συστήματα Διδασκαλίας (5 ECTS)
 • Αναγνώριση Ομιλίας και Ήχου (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ` Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 
 

Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΡΟΤΑΛ)»

Α` Εξάμηνο 

 • Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό (5 ECTS)
 • Προηγμένα Θέματα Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (Java) (5 ECTS)
 • Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β` Εξάμηνο 

 • Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές (5 ECTS)
 • Υπολογιστική Νέφους (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Εξατομίκευσης Λογισμικού (5 ECTS)
 • Ασφαλής Προγραμματισμός (5 ECTS)
 • Προηγμένα Θέματα Λογισμικού Υπηρεσιών Ιστού (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ` Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 
 

Κατεύθυνση «Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λογισμικού»

Α` Εξάμηνο 

 • Προηγμένος Προγραμματισμός με PYTHON (5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό (5 ECTS)
 • Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β` Εξάμηνο 

 • Προηγμένη Βαθιά Μάθηση με PYTHON (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Ασαφών Συστημάτων Λογισμικού (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Blockchain και Ανάπτυξη Έξυπνων Συμβολαίων (5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μικροϋπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών σε Έξυπνες εφαρμογές (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ` Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 


Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα επιλογής 1ου εξάμηνο
Κατά το πρώτο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, απαιτείται η παρακολούθηση των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων κατευθύνσεων ή ως μαθημάτων επιλογής.

 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Εφαρμογών Γραφημάτων
 • Συστημική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Διεργασίες
 • Προηγμένος Προγραμματισμός Full Stack Javascript Frameworks

Μαθήματα επιλογής 2ου εξάμηνο
Κατά το δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, απαιτείται η παρακολούθηση των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων κατευθύνσεων ή ως μαθημάτων επιλογής.

 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συστημάτων και Πληροφορικής

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων καθώς και ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, όπως αναλυτικά προβλέπονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο