Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά ή κορμού και ελεύθερης επιλογής, όπως παρακάτω.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή και η αγγλική.

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε πέντε υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής, (δηλαδή επτά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε ένα υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα επιλογής και στο ίδιο εξάμηνο εκπονεί και τη διπλωματική του εργασία. Τα απαιτούμενα μαθήματα για τον τίτλο σπουδών είναι (16) πέραν από την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και κατανέμονται ως εξής:

 

Α) Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Α' Εξάμηνο 

 • Επιχειρηματική Οικονομική (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4,5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (3 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων και Οικονομοτεχνικών Μελετών (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (5 ECTS)
 • Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων (4,5 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (3 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ (4,5 ECTS)
 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (3 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (22,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρώτο και Τρίτο Εξάμηνο

 • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης    
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη    
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών    
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος    
 • Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας    
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις    
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα    
 • Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Μάρκετινγκ    
 • Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής    
 • Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων    
 • Έρευνα Μάρκετινγκ    
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή    

Δεύτερο Εξάμηνο

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Επιχειρήσεις    
 • Σύγχρονα Θέματα Δικαίου    
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης    
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις    
 • Ηγεσία    
 • Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης    
 • Αποφάσεις Επενδύσεων    
 • Διοίκηση Προϊόντος    
 • Διεθνές Μάρκετινγκ    
 • Συστήματα Εφοδιαστικής

 

Β) Ειδίκευση: Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε επτά υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε ένα υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα επιλογής και στο ίδιο εξάμηνο εκπονεί και τη διπλωματική του εργασία. Τα απαιτούμενα μαθήματα για τον τίτλο σπουδών είναι (16) πέραν από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (η οποία πρέπει να εκπονείται στο γνωστικό πεδίο της ειδίκευσης και κατανέμονται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Επιχειρηματική Οικονομική (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4,5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής (3 ECTS)
 • Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων και Οικονομοτεχνικών Μελετών (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (5 ECTS)
 • Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων (4,5 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης (3 ECTS)
 • Αποφάσεις Επενδύσεων (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ (4,5 ECTS)
 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (3 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (22,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Μαθήματα Επιλογής

 • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης    
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη    
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών    
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος    
 • Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας    
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις    
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα    
 • Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Μάρκετινγκ

 

Γ) Ειδίκευση: Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε επτά υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε ένα υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα επιλογής και στο ίδιο εξάμηνο εκπονεί και τη διπλωματική του εργασία. Τα απαιτούμενα μαθήματα για τον τίτλο σπουδών είναι (16) πέραν από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (η οποία πρέπει να εκπονείται στο γνωστικό πεδίο της ειδίκευσης) και κατανέμονται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Επιχειρηματική Οικονομική (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4,5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 ECTS)
 • Έρευνα Μάρκετινγκ (3 ECTS)
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων και Οικονομοτεχνικών Μελετών (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (5 ECTS)
 • Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων (4,5 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (5 ECTS)
 • Διοίκηση Προϊόντος (3 ECTS)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ (4,5 ECTS)
 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (3 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (22,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Μαθήματα Επιλογής

 • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης    
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη    
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών    
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος    
 • Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας    
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις    
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα    
 • Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Μάρκετινγκ

 

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να γίνεται συνδιδασκαλία μαθημάτων διαφορετικών ΠΜΣ του Τμήματος και προκαταρκτικά μαθήματα στους φοιτητές του προγράμματος ανάλογα με το υπόβαθρο και το πρώτο πτυχίο τους.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο