Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.), απαιτείται από το φοιτητή επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής, ως ακολούθως, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης:

Για καθένα από τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, απαιτείται η παρακολούθηση πέντε μαθημάτων κορμού και ενός μαθήματος επιλογής εκ των προσφερόμενων. Κατά το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, απαιτείται η παρακολούθηση δύο εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής. Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc. Thesis) ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ ανέρχεται σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ «Πληροφορική» έχει ως ακολούθως:


Πρόγραμμα Μαθημάτων Πρώτου Εξαμήνου

Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) 

 • Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών
 • Αρχές Προγραµµατισµού – Γλώσσα C, C++
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δομές Δεδομένων
 • Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

Μαθήματα Επιλογής (1)

 • Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών
 • Μαθηματική Λογική
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Συνδυαστική Ανάλυση
 • Λογικός Προγραμματισμός 


Πρόγραμμα Μαθημάτων Δευτέρου Εξαμήνου

Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) 

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός– Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου
 • Βάσεις και Αποθήκες Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοηµοσύνη – Έμπειρα Συστήµατα
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή
 • Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών

Μαθήματα Επιλογής (1)

 • Θεωρία και Εφαρμογές Γραφημάτων
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Πολυμεσικά Σήματα και Συστήματα
 • Ειδικά Θέµατα Συνδυαστικής Ανάλυσης


Πρόγραμμα Μαθημάτων Τρίτου Εξαμήνου

Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) 

 • Τεχνολογία Λογισµικού
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Αλγόριθµοι
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής

 • Κρυπτογραφία
 • Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές
 • Ανάλυση Εικόνας – Υπολογιστική Όραση
 • Γραφικά με Υπολογιστές – Εικονική Πραγματικότητα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Τετάρτου Εξαμήνου

Απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) εκ των προσφεροµένων µαθηµάτων επιλογής καθώς και η συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) 

 • Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Επιλογής

 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Ναυτιλιακή Πληροφορική
 • Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
 • Νομική Πληροφορική
 • Εικονικές Επιχειρήσεις
 • Περιβαλλοντική Πληροφορική
 • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Γεωπληροφορική
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Συστημική Ανάλυση


Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων καθώς και ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο