Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση, ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά ή/και Ειδίκευσης, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται στις 90 Πιστωτικές Μονάδες.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως ακόλουθα:

1ο εξάμηνο / Χειμερινό

 • Επιχειρηματική Στατιστική (4 ECTS)
 • Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ECTS)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (4 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών (4 ECTS)
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (4 ECTS)
 • Μάρκετινγκ (3.5 ECTS)
 • Ποιότητα του Περιβάλλοντος (3.5 ECTS)
 • Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων ή Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

2ο εξάμηνο / Εαρινό ECTS

 • Τεχνικές και΄Ελεγχος Ποιότητας (4 ECTS)
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (4 ECTS)
 • Ποιότητα Υπηρεσιών (4 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (4 ECTS)
 • Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών (4 ECTS)
 • Στρατηγική και Ποιότητα (4 ECTS)
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση II ή Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας (3 ECTS)
 • Ποιότητα και Δίκαιο ή Μεθοδολογία Επιστημονικής΄Ερευνας (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

3ο εξάμηνο / Χειμερινό ECTS

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να γίνεται συνδιδασκαλία μαθημάτων διαφορετικών ΠΜΣ του Τμήματος και προκαταρκτικά μαθήματα στους φοιτητές του προγράμματος ανάλογα με το υπόβαθρο και το πρώτο πτυχίο τους.

Τροποποίηση της αριθμ. 20184053 (ΦΕΚ 3149/ τ. Β΄/01.08.2018)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο