Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δομή & Διάρκεια

Το ΠΜΣ ΔΕΣ διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των στελεχών. Ανάγκες για εργασία, ανάπαυση αλλά και ενεργό συμμετοχή στη ταχύρρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κατά κανόνα ανά δύο βδομάδες, Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 10:00-16:00.

Τα προπαρασκευαστικά-προαιρετικά μαθήματα διδάσκονται το Σεπτέμβριο κάθε Παρασκευή και Σάββατο, τις ίδιες ώρες.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα, από αγγλική κυρίως βιβλιογραφία και είναι διάρκειας 30 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 10 ώρες το καθένα και των μαθημάτων επιλογής που είναι 20 ώρες.

Θερινός Κύκλος Μαθημάτων

Εκτός από τις τέσσερις περίπου ημέρες το μήνα (από Οκτώβριο έως Ιούνιο) στις αρχές του Ιουλίου διεξάγεται εκτός Αθηνών ο Θερινός Κύκλος Μαθημάτων με δύο μαθήματα επιλογής (8 ημέρες Χ 5 = 40Ω)

Ολοκλήρωση Σπουδών

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του (και τη συγγραφή-υποβολή της διπλωματικής του εργασίας) εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (4 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή μόνο για σοβαρούς λόγους.

Μαθήματα

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ.ΔΕ.Σ. είναι το ακόλουθο:

Εξάμηνο Α

 • 4 Προκαταρκτικά Μαθήματα
 • 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο B

 • 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • 2 Μαθήματα Επιλογής

Εξάμηνο Γ

 • 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο Δ

 • 1 Υποχρεωτικό Μάθημα
 • 3 Μαθήματα Επιλογής
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό το Executive MBA αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

Α. Προκαταρκτικά μαθήματα (Π)

 • Εισαγωγή στη Λογιστική
 • Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Οικονομική
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

Β. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)

 • Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διοίκηση Παραγωγής & Εφοδιασμού
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις
 • Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ψυχολογίας
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Στρατηγική & Πολιτική των Επιχειρήσεων
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Γ. Μαθήματα επιλογής (Ε)

Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές διαλέγουν εκείνα τα πέντε που ταιριάζουν καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Τα μαθήματα επιλογής είναι τα εξής:

 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής
 • Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας
 • Επιχειρήσεις, Χρηματοπιστωτικές Αγορές & Νομισματική Πολιτική
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Άντληση Κεφαλαίων & Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 • Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Πρακτικές Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 • Ανάλυση Αποφάσεων & Αξιολόγηση Κινδύνου
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Ανάλυση
 • Σύγχρονα Νομικά Θέματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Διαμόρφωση Διαπραγματευτικών Στρατηγικών
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο