Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 120 ECTS. Για τη λήψη του οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’ εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά. Διδασκαλία μαθημάτων σε άλλη γλώσσα μπορεί να γίνει μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Δ.Ε. με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Tα μαθήματα του ΠΜΣ είναι επιλογής εφόσον προσφέρονται περισσότερα από δύο ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα (1) προσφερόμενο μάθημα άλλης ειδίκευσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εφόσον το επιθυμούν.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο ως εξής:

Κατεύθυνση: Κλασικές Σπουδές

Α' Εξάμηνο 

Μαθήματα ειδίκευσης (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας Ι (15 ECTS)
 • Πεζογραφία Ι (15 ECTS)
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (15 ECTS)
 • Έπος, λυρική ποίηση και δράμα Ι (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία Ι (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία Ι (15 ECTS)
 • Ελληνική Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική Κειμένων (15 ECTS)
 • Θέματα Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας (15 ECTS)
 • Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Λογοτεχνικά Είδη και Θέματα (15 ECTS)
 • Μετάφραση: Ιστορία και Θεωρία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Έπος, λυρική ποίηση και δράμα II (15 ECTS)
 • Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας II (15 ECTS)
 • Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα πάπυροι, επιγραφές) Ι (15 ECTS)
 • Μύθος και θρησκεία Ι (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία II (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Θεωρία και πράξη στη βυζαντινή ιστοριογραφία (15 ECTS)
 • Ελληνική Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική Κειμένων ΙΙ (15 ECTS)
 • Ερευνητικά Ζητήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας Ι (15 ECTS)
 • Βυζαντινή Τέχνη Ρητορικής (15 ECTS)
 • Αισθητικά Ρεύματα και Κινήματα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας (15 ECTS)
 • Εκδοτική (15 ECTS)
 • Εισαγωγή στις Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας III (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία III (15 ECTS)
 • Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα πάπυροι, επιγραφές) II (15 ECTS)
 • Μύθος και θρησκεία II (15 ECTS)
 • Πεζογραφία II (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Βυζαντινή Λογοτεχνία σε Δημώδη Γλώσσα: μυθιστορία και αγιολογία (15 ECTS)
 • Βυζαντινά Αγιολογικά Κείμενα (15 ECTS)
 • Βυζαντινές Επιστολές: Δίκτυα Επικοινωνίας και Κείμενα (15 ECTS)
 • Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο (15 ECTS)
 • Συγκριτική Φιλολογία Ι (15 ECTS)
 • Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ (15 ECTS)
 • Ζητήματα Ποιητικής και Θεωρίας (15 ECTS)
 • Λογοτεχνία και Τύπος (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Κατεύθυνση: Βυζαντινή Φιλολογία

Α' εξάμηνο

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (15 ECTS)
 • Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία Ι (15 ECTS)
 • Ελληνική Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική κειμένων Ι (15 ECTS)
 • Θέματα Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας Ι (15 ECTS)
 • Πεζογραφία Ι (15 ECTS)
 • Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα Ι (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία Ι (15 ECTS)
 • Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Λογοτεχνικά Είδη και Θέματα (15 ECTS)
 • Μετάφραση: Ιστορία και Θεωρία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Θεωρία και Πράξη στη Βυζαντινή ιστοριογραφία (15 ECTS)
 • Ελληνική Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική κειμένων II (15 ECTS)
 • Ερευνητικά Ζητήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας Ι (15 ECTS)
 • Βυζαντινή Τέχνη Ρητορικής(15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα ΙΙ (15 ECTS)
 • Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας ΙΙ (15 ECTS)
 • Κριτική και Σχολιασμός Κειμένου Ι (15 ECTS)
 • Μύθος και Θρησκεία Ι (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία ΙΙ (15 ECTS)
 • Αισθητικά Ρεύματα και Κινήματα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας (15 ECTS)
 • Εκδοτική (15 ECTS)
 • Εισαγωγή στις Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Βυζαντινή Λογοτεχνία σε δημώδη γλώσσα (15 ECTS)
 • Βυζαντινά Αγιολογικά κείμενα (15 ECTS)
 • Βυζαντινές επιστολές , Δίκτυα επικοινωνίας και κείμενα (15 ECTS)
 • Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας ΙΙΙ (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία ΙΙΙ (15 ECTS)
 • Κριτική και Σχολιασμός Κειμένου ΙΙ (15 ECTS)
 • Μύθος και Θρησκεία ΙΙ (15 ECTS)
 • Πεζογραφία ΙΙ (15 ECTS)
 • Συγκριτική Φιλολογία Ι (15 ECTS)
 • Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ (15 ECTS)
 • Ζητήματα Ποιητικής και Θεωρίας (15 ECTS)
 • Λογοτεχνία και Τύπος (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Κατεύθυνση: Νεοελληνική Φιλολογία

Α' εξάμηνο

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Μετάφραση, Ιστορία και Θεωρία (15 ECTS)
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (15 ECTS)
 • Λογοτεχνικά είδη και θέματα (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας Ι (15 ECTS)
 • Πεζογραφία Ι (15 ECTS)
 • Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα Ι (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία Ι (15 ECTS)
 • Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία Ι (15 ECTS)
 • Ελληνική Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική Κειμένων Ι (15 ECTS)
 • Θέματα Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Εκδοτική (15 ECTS)
 • Αισθητικά Ρεύματα και κινήματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (15 ECTS)
 • Εισαγωγή στις ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές (15 ECTS)
 • Ζητήματα Νεοελληνικής φιλολογίας (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Έπος,Λυρική Ποίηση και Δράμα ΙΙ (15 ECTS)
 • Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας ΙΙ (15 ECTS)
 • Κριτική και Σχολιασμός Κειμένου Ι (15 ECTS)
 • Μύθος και Θρησκεία Ι (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία ΙΙ (15 ECTS)
 • Θεωρία και πράξη στη βυζαντινή ιστοριογραφία (15 ECTS)
 • Ελληνική Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική Κειμένων ΙΙ (15 ECTS)
 • Ερευνητικά Ζητήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας Ι (15 ECTS)
 • Βυζαντινή Τέχνη Ρητορικής (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

 • Συγκριτική φιλολογία I (15 ECTS)
 • Συγκριτική φιλολογία IΙ (15 ECTS)
 • Ζητήματα Ποιητικής και Θεωρίας (15 ECTS)
 • Λογοτεχνία και Τύπος (15 ECTS)

Μαθήματα άλλης ειδίκευσης

 • Ερευνητικά(15 ECTS)
 • Θέματα Κλασικής Φιλολογίας ΙΙΙ (15 ECTS)
 • Λατινική Φιλολογία ΙΙΙ(15 ECTS)
 • Κριτική και Σχολιασμός Κειμένου ΙΙ(15 ECTS)
 • Μύθος και Θρησκεία ΙΙ (15 ECTS)
 • Πεζογραφία ΙΙ(15 ECTS)
 • Βυζαντινή Λογοτεχνία σε Δημώδη Γλώσσα: μυθιστορία και αγιολογία (15 ECTS)
 • Βυζαντινά Αγιολογικά Κείμενα (15 ECTS)
 • Βυζαντινές Επιστολές: Δίκτυα Επικοινωνίας και Κείμενα (15 ECTS)
 • Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Όπου τα ομότιτλα μα θήματα διαφο ρο ποιούνται με αρί θμηση (π.χ. Πεζογραφία Ι, Πεζογραφία ΙΙ) η αρίθμηση δηλώνει διαφορετικό περιεχόμενο μέσα στην ίδια θεματική κατηγορία (π.χ. Ιστοριογραφία, Ρητορική, Φιλοσοφία, Μυθιστόρημα) και όχι προαπαίτηση.
Με πρόταση της Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου προβλέπεται, ανατίθεται από τη Συνέλευση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο