Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών (30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση και επιτυχή αξιολόγηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (dissertation). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και στην εκπόνηση ομαδικών εργασιών με ερευνητικό χαρακτήρα.

Η διδασκαλία θα γίνεται δια ζώσης. Οι πιστωτικές μονάδες θα συσσωρεύονται και θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα παρακάτω:

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να συσσωρεύσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή 120 Πιστωτικές Μονάδες στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που έχουν επιλέξει και φοιτούν.

2. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο παρέχονται εντατικά μαθήματα της τοπικής γλώσσας, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες να προσαρμοστούν ευκολότερα στην αντίστοιχη χώρα.

3. Στο πρώτο εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν μαθήματα στο University of Kragujevac (Σερβία). Το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και το τρίτο εξάμηνο στο University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa (Ρουμανία). Το τέταρτο εξάμηνο που διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) πραγματοποιείται σε χώρα επιλογής του φοιτητή και σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ) συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, κατατίθεται στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου στην οριστική της μορφή και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημίου.

Καταρτίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνται σε κάθε εξάμηνο στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια:

 1. University of Kragujevac

Κατά το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν 4 μεταπτυχιακά μαθήματα (1 υποχρεωτικό και 3 επιλογής) και τεχνική πρακτική. Τα μαθήματα επιλογής θα παρέχουν την ευκαιρία να εκπληρώσουν τα ατομικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών είναι μια τεχνική πρακτική 180 ωρών, η οποία εκτελείται σε κατάλληλα ιδρύματα, οργανισμούς, εταιρείες, κλινικές και δημόσιους φορείς. Στη δομή του προγράμματος σπουδών, υπάρχουν οι ακόλουθες ομάδες μαθημάτων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS: - επιστημονικό και επαγγελματικό-εφαρμοστικό - 80% - γενική εκπαίδευση και θεωρητική-μεθοδολογική - 20%

Compulsory

Core

 • Fundamentals of Anatomy and Physiology 6 ECTS

Elective

 • Computational Mechanics of Fracture and Damage 6 ECTS
 • Computational Fluid Dynamics 6 ECTS
 • Biomedical Image Processing 6 ECTS
 • Biomaterials 6 ECTS
 • Tissue engineering 6 ECTS
 • Biomedical Instrumentation and Measurement 6 ECTS
 • Design of Biomedical Devices 6 ECTS
 • Ergonomics in Bioengineering 6 ECTS
 • Technical practice 6 ECTS

SEMESTER 1: 30 ECTS

Students are expected to choose 3 out of 8 available electives.

2. University of Patras

Κατά το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν 7 μεταπτυχιακά μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής). Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελούν καλή συνέχεια των μαθημάτων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο του Kragujevac.

Compulsory 

Core

 • Medical Instrumentation 4 ECTS
 • Medical Imaging 4 ECTS
 • Research Methodology-Quality Systems 2 ECTS

Elective

 • Modeling and Mixed Reality in Health 5 ECTS
 • Biofluid Mechanics  5 ECTS
 • Bioinformatics  5 ECTS
 • Clinical Engineering - Healthcare Technology Assessment  5 ECTS 
 • Design of Artificial Organs and Medical Devices  5 ECTS
 • Rehabilitation Engineering  5 ECTS
 • Digital Image Processing and Analysis   5 ECTS
 • Biomedical Image Processing  5 ECTS
 • Biophotonics  5 ECTS
 • Advanced Biomedical Engineering and Applications  5 ECTS

Students are expected to choose 4 out of 10 available electives

SEMESTER 2: 30 ECTS

3. University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa

Στο δεύτερο έτος, κατά το πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές θα έχουν 7 μεταπτυχιακά μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής). Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής Grigore T. Popa παρέχουν την εξειδίκευση που αποτελεί καλή συνέχεια των μαθημάτων που προσφέρουν το Πανεπιστήμιο του Kragujevac και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Compulsory

Core

 • Clinical Applications of Medical Devices 6 ECTS
 • Translational Medicine 4 ECTS

Elective (Track A)

 • Advanced Biosignals & Medical Image Processing 4 ECTS
 • Assistive Devices and Technologies 4 ECTS
 • Radiation Therapy and Dosimetry 4 ECTS
 • Telemedicine & e-health 4 ECTS

Elective (Track B)

 • Tissue Engineering and Regenerative Medicine 4 ECTS
 • Functional Biomechanics, Prosthesis and Implants 4 ECTS
 • Biomaterials Biocompatibility 4 ECTS
 • Implant Design and Technology 4 ECTS

Elective (Track C) 

 • Bioprocess Design  4 ECTS
 • Laboratory Clinical Analysis 4 ECTS
 • Quality Insurance by Good Manufacturing Practice/Good Laboratory Practice 4 ECTS
 • Cosmetics and Pharmaceuticals Biotechnologies 4 ECTS

Core

 • Professional practice 4 ECTS

Students are expected to choose one Track of 3 available electives.

SEMESTER 3 30 ECTS

Master Thesis (Σύνολο 30 ECTS)

Για να αποφοιτήσει από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα EMMBIOME, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα υποβάλει μια μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καθορίζονται στο έγγραφο Προδιαγραφές Προγράμματος, Βαθμολόγησης και Αποφοίτησης EMMBIOME που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του ΕΠΣ. Η Κοινοπραξία θα απονείμει τρία μεταπτυχιακά διπλώματα σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που πληροί όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ένα εθνικό μεταπτυχιακό δίπλωμα εκδίδεται από κάθε ίδρυμα όπου ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτύχει επιτυχώς τουλάχιστον 30 ECTS. Κάθε ίδρυμα-εταίρος θα αναγνωρίζει όλες τις πιστωτικές μονάδες ECTS που λαμβάνονται από άλλα μέλη της Κοινοπραξίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο