Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα  του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και Περιβάλλον

Α' Εξάμηνο 

 • Χημεία Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Χημεία Ανόργανων Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Μορφοποίησης Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνικές Επιφανειακού Χαρακτηρισμού Υλικών (6 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών (6 ECTS)
 • Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α' Εξάμηνο 

 • Μικρο/νανοτεχνολογία - Χημικοί Αισθητήρες (10 ECTS)
 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας (10 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (10 ECTS)
 • Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας (10 ECTS)
 • Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο