Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα  του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και Περιβάλλον

Α' Εξάμηνο 

 • Χημεία Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Σύνθεση και Ιδιότητες Μοριακών Ανοργάνων Υλικών (6 ECTS)
 •  Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (6 ECTS)
 • Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (6 ECTS)
 •  (Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων μαθημάτων) (6 ECTS)
  • Καταλυτικά Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου
  • Πολυμερικά Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου
  • Υβριδικά Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου
  • «Έξυπνα» Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών (6 ECTS)
 • Χημεία Ανοργάνων Υλικών (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας -Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)(30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α' Εξάμηνο 

 • Μικρο/νανοτεχνολογία - Χημικοί Αισθητήρες (10 ECTS)
 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας (10 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Παρουσίαση ενός Σεμιναρίου Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης, διάρκειας 30’)(10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (10 ECTS)
 • Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας (10 ECTS)
 • Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο