Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.

Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε κάθε ειδίκευση ανά εξάμηνο:

1. Στο 1ο εξάμηνο: σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά (4 x 6 = 24 Π.Μ.) και σε ένα (1) μάθημα εκ των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής (1x6= 6 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

2. Στο 2ο εξάμηνο σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (5 x 6 = 30 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

3. Στο 3ο εξάμηνο σε ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα (1x6= 6 Π.Μ.) και επιπλέον να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (24 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ανά μάθημα, έχει ανά ειδίκευση και εξάμηνο ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρίες Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)
 • Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου (6 ECTS)
 • Γνωστική Νευροψυχολογία (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

 • Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (6 ECTS)
 • Φιλοσοφία της Παιδείας (6 ECTS)
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών μαθητών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρίες Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)
 • Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογίες προσεγγίσεις (6 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανθρώπινα δικαιώματα (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

 • Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (6 ECTS)
 • Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας: Συγκριτική Φιλολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (6 ECTS)
 • Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών μαθητών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρίες Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)
 • Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογίες προσεγγίσεις (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

 • Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά (6 ECTS)
 • Φιλοσοφία της Παιδείας (6 ECTS)
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών μαθητών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)
 • Ψυχογλωσσολογία (6 ECTS)
 • Κοινωνικογνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης (6 ECTS)
 • Μαθησιακές Ικανότητες και Δυσκολίες: Εννοιολογικά, θεωρητικά και διαγνωστικά ζητήματα (6 ECTS)
 • Σχολική ψυχολογία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαπολιτισμική Πρακτική (6 ECTS)
 • Ψυχολογικές Διαστάσεις της Ανισότητας και Ετερότητας (6 ECTS)
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική για την ένταξη (6 ECTS)
 • Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)
 • Επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαιδευτικών - Διά βίου Εκπαίδευση (6 ECTS)
 • Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και στην Αξιολόγηση (6 ECTS)
 • Εναλλακτικά επαγγελματικά περιβάλλοντα για Εκπαιδευτικούς της τυπικής Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1, 2, 3 - Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πρακτική άσκηση και καθοδηγούμενη μελέτη (6 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (24 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο