Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εξήντα (120). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 9 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 3 μαθήματα στο Α’ εξάμηνο, 3 μαθήματα στο Β’ εξάμηνο και 3 μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά (2) + Επιλογής (1)

 • Α1 Κοινωνιολογία του αστικού χώρου (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
 • Α2 Τεχνολογικά δίκτυα και ψηφιακές αναπαραστάσεις (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
 • Α3 Πόλη και μνήμη (Επιλογής) 10 ECTS
 • Α4 Οικιστικά σύνολα του παρελθόντος μέσα σε σύγχρονα αστικά τοπία (Επιλογής) 10 ECTS
 • Α5 Πόλη και ψηφιακά μέσα (Επιλογής) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά (2) + Επιλογής (1)

 • Β1 Σχεδιασμός μουσείων και εκθέσεων στη σύγχρονη πόλη (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
 • Β2 Νέα μέσα αλληλεπίδρασης και προβολής (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
 • Β3 Περί πόλεως λόγοι (Επιλογής) 10 ECTS
 • Β4 Πολιτισμικά δίκτυα και χώρος (Επιλογής) 10 ECTS
 • B5 Αστικός χώρος και γεωγραφική αναπαράσταση (Επιλογής) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά (2) + Επιλογής (1)

 • Γ1 Πολιτισμική Διαχείριση σε αστικό περιβάλλον (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
 • Γ2 Αποδοτική παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών σε δικτυακό περιβάλλον (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
 • Γ3 Εικαστικές εγκαταστάσεις σε πόλεις (Επιλογής) 10 ECTS
 • Γ4 Πολιτισμική οικονομία και διαχείριση πολιτισμικών μονάδων
 • Γ5 Εικόνα και ταυτότητα στη δημιουργική πόλη (Επιλογής) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 

Δ΄ Εξάμηνο

 • Δ1 Εκπόνηση και Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (Υποχρεωτική) 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα