Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:

1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δύο μαθήματα κορμού και τρία μαθήματα επιλογής σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, με φόρτο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε εξάμηνο (συνολικός φόρτος 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

2. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το τρίτο εξάμηνο, και η επιτυχής εξέταση του φοιτητή σε αυτή που πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, επίσης η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων (6 ECTS)
 • Μεταγλωττιστές για ενσωματωμένα συστήματα (6 ECTS)

και τρία από τα παρακάτω

 • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (6 ECTS)
 • Αρχιτεκτονική/ Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (6 ECTS)
 • Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων (6 ECTS)
 • Υπολογιστικά Συστήματα Ανοχής Ελαττωμάτων (6 ECTS)
 • Τεχνολογία Λογισμικού (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (6 ECTS)
 • Έλεγχος Ορθής Σχεδίασης και κατασκευής VLSI Συστημάτων - Σχεδίαση για Εύκολο Έλεγχο (6 ECTS)

και τρία από τα παρακάτω

 • Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (6 ECTS)
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Συστημάτων (6 ECTS)
 • Διαχείριση Δικτύων (6 ECTS)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης (6 ECTS)
 • Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας (6 ECTS)
 • Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων (6 ECTS)
 • Ασφάλεια σε Υλικό (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο