Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εξήντα (60). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, σε τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ εξάμηνο. Κάθε μάθημα του Α΄ εξαμήνου διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε δέκα (10) ECTS, κάθε μάθημα του Β΄ εξαμήνου διδάσκεται τρείς (3) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) ECTS. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

Τρία από τα παρακάτω (3 Χ 10 ECTS):

 • Άλγεβρα
 • Ανάλυση
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Διαφορικές Πολλαπλότητες
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία (12 ECTS)

Τρία από τα παρακάτω (3 Χ 6 ECTS):

 • Θέματα Άλγεβρας
 • Θέματα Ανάλυσης
 • Θέματα Γεωμετρίας
 • Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων
 • Θέματα Μαθηματικής Φυσικής
 • Θέματα Τοπολογίας

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο