Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οι ΜΦ εντάσσονται εξ αρχής σε μια από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, οι οποίες προσφέρουν μία σειρά μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής. Στο 1ο έτος, οι ΜΦ παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο: ένα (1) υποχρεωτικό και δύο (2) επιλογής. Στο 2ο έτος και συγκεκριμένα στο Γ’ εξάμηνο ισχύει και πάλι το ίδιο, ενώ στο Δ΄ εξάμηνο οι ΜΦ εκπονούν αποκλειστικά τη Διπλωματική τους Εργασία με Επιβλέποντα/Επιβλέπουσα ένα μέλος ΔΕΠ της ειδίκευσής τους. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαρκούν τρεις ώρες την εβδομάδα και η συμμετοχή των ΜΦ είναι υποχρεωτική (το επιτρεπτό όριο απουσιών ανά μάθημα είναι δύο (2) απουσίες). Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον δίωρη φροντιστηριακή άσκηση σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε ειδίκευσης διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

Α' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εισαγωγή στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (10 ECTS)
 • Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση (10 ECTS)
 • Ζητήματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (10 ECTS)
 • Μουσειολογία και Εκπαίδευση (10 ECTS)

 

Β' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διδακτική των Μαθηματικών: Ερευνητικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (10 ECTS)
 • Διδακτική της Βιολογίας: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία (10 ECTS)
 • Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία (10 ECTS)
 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (10 ECTS)
 • Ψυχολογία της Νόησης (10 ECTS)

 

Γ' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Βιολογίας (10 ECTS)
 • Επιστήμη του Ιστού και Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Θέματα Επιστημολογίας (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών (10 ECTS)

 

Δ' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

 

2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»

Α' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Συγκριτικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS)

 

Β' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διά βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων (10 ECTS)
 • Ζητήματα Διαπολιτισμικότητας και Ετερότητας στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (10 ECTS)

 

Γ' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Δημοκρατία και Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρακτικών (10 ECTS)

 

Δ' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

 

3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Α' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Φυσικός και Σχολικός Γραμματισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές (10 ECTS)
 • Γνωσιακές - Αισθητικές Θεωρίες (10 ECTS)

 

B' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις (10 ECTS) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Προσεγγίσεις στην Αισθητική Θεωρία και Αγωγή (10 ECTS)
 • Θεωρίες Λογοτεχνίας (10 ECTS)
 • Κοινωνικές και γνωσιακές διαστάσεις του γραμματισμού (10 ECTS)

 

Γ' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γλωσσική Ανάλυση Σχολικών και Εκπαιδευτικών Κειμένων (10 ECTS)
 • Σωματική έκφραση, Πολιτισμός και Εκπαίδευση (10 ECTS)

 

Δ' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και η συμμετοχή των ΜΦ σε αυτά είναι υποχρεωτική. Σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο είναι δυνατόν να πραγματοποιείται επιπλέον δίωρη φροντιστηριακή άσκηση.

Οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν μέχρι δύο φορές σε κάθε μάθημα, μία κατά την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος και μία κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ΜΦ, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί, μετά από αίτηση των ίδιων, τις δυνατότητες επανεξέτασής τους.

Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικοί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης, οι ΜΦ μπορούν να ζητήσουν αναστολή φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη και η οποία αξιολογείται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο