Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 ECTS, κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο). Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που είναι εγγεγραμμένοι, υποχρεωτικά και επιλογής, να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν τα σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης που τους υποδεικνύονται, τα οποία δεν πιστώνονται με μονάδες ECTS, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που ακολουθούν. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα.

Τα παρεχόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Α. Κορμού [Α' Εξάμηνο]

Kάθε ΜΦ πρέπει να επιλέξει 3 από τα DPHA_1, DPHA_2, DPHA_3 & DPHA_4, ενώ τα DPHA_5 και DPHA_6 είναι υποχρεωτικά

 • DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Βιοδραστικών Ενώσεων
 • DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων
 • DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση - Βιοφασματοσκοπία
 • DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων
 • DPHA_5 Μεθοδολογία και Ηθική της Έρευνας
 • DPHA_6 Βιβλιογραφία 

Β. Κατεύθυνσης [Β' Εξάμηνο]

Κάθε ΜΦ πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά 2 που αφορούν στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει και 1 από οποιαδήποτε κατεύθυνση

Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα 

 • DPHA_A01 Φυσικά Προϊόντα στην Ανακάλυψη Φαρμάκων 
 • DPHA_A02 Σύγχρονες Μέθοδοι στη Σύνθεση Φαρμάκων 
 • DPHA_A03 Βιομοριακό NMR και Πρωτεϊνική Αρχιτεκτονική 

Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική 

 • DPHA_B01 Νανοφάρμακα και Ειδικές Μορφές για Χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών 
 • DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση Ποιότητας στη Φαρμακευτική 
 • DPHA_B03 Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση και Τεχνικές Χαρακτηρισμού Φαρμακομορφών 

Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία 

 • DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων
 • DPHA_C02 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική 
 • DPHA_C03 Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Ακριβείας

Γ. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας [Β' & Γ' Εξάμηνα]

 • DPHA_DIP1 Διπλωματική [Β']
 • DPHA_DIP2 Διπλωματική [Γ']
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο