Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παραδόσεις από τους διδάσκοντες, προετοιμασία, μελέτη, παρουσιάσεις, εργασίες και εξετάσεις για τους φοιτητές. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, τα οποία ισοκατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα. Το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνουν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικά.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες, ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα, και 60 πιστωτικές μονάδες για τη Διπλωματική Εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι είτε η ελληνική, είτε η αγγλική. Η διπλωματική εργασία εκπονείται στην αγγλική γλώσσα. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017).

Το Π.Μ.Σ. δεν έχει ειδικεύσεις. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Α` Εξάμηνο 

  • Πιθανοτική μοντελοποίηση και συλλογιστική (Probabilistic modelling and reasoning) (7,5 ECTS)
  • Μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Machine learning and natural language processing) (7,5 ECTS)
  • Υπολογιστική βελτιστοποίηση (Computational optimization) (7,5 ECTS)
  • Διερευνητική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων (Exploratory data analysis and visualization) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο 

  • Δίκτυα υπολογιστών για δεδομένα μεγάλου όγκου (Computer networks for bigdata) (7,5 ECTS)
  • Σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός (Planning and scheduling) (7,5 ECTS)
  • Εξόρυξη γνώσης και αναλυτική δεδομένων μάθησης (Datamining and learning analytics) (7,5 ECTS)
  • Αναλυτική δεδομένων στον ιστό (Network analysis and webmining) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο 

  • Διπλωματική Εργασία (έναρξη) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ` Εξάμηνο

  • Διπλωματική Εργασία (περάτωση) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο