Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμεται ως εξής: (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου αντίστοιχα και (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ΄ εξάμηνο.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
 • Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Εταιριών (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα (1) μάθημα)

 • Λογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα (6 ECTS)
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Προσδιορισμός Αξίας της Επιχείρησης (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
 • Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

 • Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Εργαλεία Λογιστικής για Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)
 • Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος (6 ECTS)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: XΡHMATOOIKONOMIKH

 • Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Τραπεζική Διοικητική (6 ECTS)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

 • Διεθνή Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
 • Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
 • Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί επέλθει με αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο