Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων(6 ECTS)
 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική(6 ECTS)
 3. Στρατηγική Διοίκηση(6 ECTS)
 4. Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση(6 ECTS)
 5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τα κάτωθι) (6 ECTS)
  • Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
  • Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
  • Εταιρικές Διαπραγματεύσεις 
  • Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύσεων 
  • Χρηματοοικονομική Στατιστική 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Φορολογικός Έλεγχος (6 ECTS)
 2. .Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
 3. Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (6 ECTS)
 4. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τα κάτωθι ) (6 ECTS)
  • Ειδικά Θέματα Φορολογίας-Λογιστικής 
  • Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 
  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
  • Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 
  • Ανάλυση Φορολογικών Δεδομένων

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο