Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να διδάσκεται και στην Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό, ενδεικτικό, πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: 


Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 
Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. Το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Περιβάλλον  (Τhe European Economic Environment) 7,5 
 2. Διεθνείς Επιχειρήσεις, Παγκοσμιοποίηση και Πολυεθνικές στην Ευρώπη  (International Enterprises, Globalization and Multinationals in Europe) 7,5 
 3. Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance) 7,5 
 4. Διεθνής Πολιτική και Ηγεσία στην Ε.Ε.  (International Politics and Leadership in the E.U.) 7,5 


Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 
1. Κατεύθυνση: «Διεθνές Εμπόριο» 
Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου (Institutions and Administration of International Trade) 7,5 
 2. Οι Οικονομικές Σχέσεις των Αναδυόμενων Αγορών στην Ευρώπη (The Economic Relations of the Emerging Markets in Europe) 7,5 
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Trade) 7,5 
 4. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Trade Law) 7,5 


2. Κατεύθυνση: «Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί» 
Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. Ηλεκτρονικές- Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (Electronic– On line Financial Transactions) 7,5 
 2. Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον (Bank- Risk Management and the European Banking Environment) 7,5 
 3. Εφαρμογές Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας (Applications of Statistics, Data Analysis and Econometrics) 7,5 
 4. Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων στις Διεθνείς Συναλλαγές (Negotiations and Crises Management in International Transactions) 7,5 


Γ΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Η ανακατανομή μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο