Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οχτώ (8) μαθήματα εκ των οποίων: τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα - δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής- στο Β΄ εξάμηνο και β) η συγγραφή και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο. Το κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενός προαιρετικού μαθήματος υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στα Οικονομικά» σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν έχει υπόβαθρο στην οικονομική Επιστήμη. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών και κατεύθυνση έχει ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (7,5 ECTS)
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (7,5 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (7,5 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (7,5 ECTS)
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Δύο μαθήματα επιλογής (2 Χ 7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Κατεύθυνση 2: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (7,5 ECTS)
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (7,5 ECTS)
 • Δύο μαθήματα επιλογής (2 Χ 7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία (Thesis) στην περιοχή εξειδίκευσης (30 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS  

 

Αναφορικά με τα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν κατά το Β΄ εξάμηνο δύο μαθήματα μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης κατεύθυνσης και των παρακάτω μαθημάτων:

 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
 • Δημόσια Οικονομική
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Οικονομική των Φυσικών Πόρων
 • Οικονομική της Εργασίας
 • Τραπεζική Οικονομική
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
 • Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική 
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση με χρήση Η/Υ 
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας Ι
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας Ι
 • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Ι
 • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Ι
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ 

 

Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα ακόλουθα: Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του Β΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο (Ε) και στο έκτο (ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο