Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του.

Κάθε εξαμηνιαίο υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS και η πρακτική άσκηση με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS. Η βαθμολογία της Διπλωματικής εργασίας υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του Διπλώματος Ειδίκευσης με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα (4). Η βαθμολογία για το κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών έχει μοναδιαίο συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό.

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Ενδεικτικά η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1st Semester
(All courses are obligatory)

 • Sea Transport & Shipping Services  Management (7,5 ECTS)
 • Sea Transport and Shipping Economics (7,5 ECTS)
 • Maritime Policy, Governance & Regulation (7,5 ECTS)
 • International Relations and Politics in Shipping & Sea Transport (7,5 ECTS)

2nd Semester
(2 obligatory courses and 2 elective courses for each strand)

Strand: Shipping and Sea Transport Economics

 • Shipping Investment & Finance (7,5 ECTS)
 • Quantitative Methods in Shipping and Sea Transportation Economics (7,5 ECTS)
 • Elective Course (7,5 ECTS)
 • Elective Course (7,5 ECTS)

Strand: International Politics of Shipping and Sea Transport

 • Law of the Sea-Shipping Law (7,5 ECTS)
 • Crisis Management, Negotiations, and Security (7,5 ECTS)
 • Elective Course (7,5 ECTS)
 • Elective Course (7,5 ECTS)

Elective Courses
(In addition to the following elective courses, one of the compulsory courses of each strand of study may be selected as elective course in the context of the other strand of study)

 • Global Supply Chain Management (7,5 ECTS)
 • Port Economics & Policy (7,5 ECTS)
 • Regional Aspects of International Relations in Shipping and Sea Transport: Asia & Africa (7,5 ECTS)
 • Maritime Insurance (7,5 ECTS)

3rd Semester

 • Internship (10 ECTS)
 • Dissertation (20 ECTS)

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο