Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα μαθήματα, όλα υποχρεωτικά και τη δημόσια προφορική εξέταση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα έχουν έξι (6) μονάδες ECTS.

Η διπλωματική έχει τριάντα (30) ECTS. Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

1. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (International Relations Theory) 6 ECTS
2. Διπλωματία και Παγκόσμια Διακυβέρνηση (Diplomacy and Global Governance) 6 ECTS
3. Αρχές Δημόσιας Διοίκησης (Principles of Public Administration)6 ECTS
4. Διεθνές Δίκαιο (International Law) 6 ECTS
5. Το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα και οι Θεσμοί του (The International Economic System and Its Institutions) 6 ECTS

Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

1. Λήψη αποφάσεων και Διαμεσολάβηση (Decision Making and Mediation) 6 ECTS
2. Διεθνής Ιστορία και το Διεθνές Σύστημα (International History and the International System) 6 ECTS
3. Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Government and Politics)6 ECTS
4. Διεθνής Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (International  Human  Resources  Development) 6 ECTS
5. Θεωρία και Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων (Armed Conflict: Theory and Law) 6 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

1. Διπλωματική Διατριβή (Dissertation) 30 ECTS

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Η ανακατανομή μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο