ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Πρόγραμμα μαθημάτων και πιστωτικές μονάδες (ΠΜ)

​​​Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Υ)

Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)

  1.  

Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και Δια βίου μάθηση

Υ(Κορμού)

5

  1.  

Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Υ(Κορμού)

5

  1.  

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Υ(Κατεύθυνσης)

10

  1.  

Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Υ(Κατεύθυνσης)

10

 

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Υ)

 

ΠιστωτικέςΜονάδες (ΠΜ)

5.

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία

Υ(Κατεύθυνσης)

10

6.

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική

Υ(Κατεύθυνσης)

10

7.

Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης

Υ(Κατεύθυνσης)

10

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Υ)

 

Πιστωτικές

Μονάδες (ΠΜ)

8.

Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης – Practicum – Εμπειρία πεδίου και Πρακτική Άσκηση (Field Experience and Practicum)

Υ(Κατεύθυνσης)

10

9.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ(Κατεύθυνσης)

20

 

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

 

Α/Α

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Υ)

Πιστωτικές

Μονάδες (ΠΜ)

1.

Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και  Δια βίου μάθηση

Υ(Κορμού)

5

2.

Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Υ(Κορμού)

5

3.

Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι Εκπαιδευτικές τους Χρήσεις

Υ(Κατεύθυνσης)

10

4.

Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι Διδακτικές του Χρήσεις

Υ(Κατεύθυνσης)

10

 

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Υ)

Πιστωτικές

Μονάδες (ΠΜ)

5.

Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και e-learning

Υ(Κατεύθυνσης)

10

6.

O Ψηφιακός Γραμματισμός και το web 2.0

Υ(Κατεύθυνσης)

10

7.

Οnline Κοινότητες και τα Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

Υ(Κατεύθυνσης)

10

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Υ)

Πιστωτικές

Μονάδες (ΠΜ)

8.

Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Υ(Κατεύθυνσης)

10

9.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ(Κατεύθυνσης)

20

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα