Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. Το αναλυτικό, ενδεικτικό, πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (6 ECTS)
 • Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα (6 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής:

 • Διοικητικό Δίκαιο (6 ECTS)
 • Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα – Προϋπολογισμός και Δημόσιο Λογιστικό (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση (6 ECTS)
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Ευρωπαϊκή ένωση και περιφερειακή ανάπτυξη (6 ECTS)
 • Φορολογική Διοίκηση και Ελεγκτική στον Δημόσιο Τομέα (6 ECTS)
 • Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (6 ECTS)
 • Εισαγωγή Καινοτομιών και Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο