Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, πιστώνονται με 7.5 μονάδες το καθένα. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις φοιτητών, ανά μάθημα, αυτές περιλαμβάνουν παρακολούθηση τριών ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα, μελέτη για εξετάσεις, και εργασία βιβλιογραφική, ερευνητική, ή/και εφαρμογής ανάλογα με το θέμα και τους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθήματος.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και αποτελείται από 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο φοιτητής/τρια έχει την επιλογή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με ή χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με εκπόνηση μεταπτυχιακής Διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (75 μονάδες) και στη Διατριβή (ΨΥΧ 742, ΨΥΧ 743 και ΨΥΧ 744) η οποία είναι υποχρεωτική (45 μονάδες). Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (97,5 μονάδες) και σε τρία μαθήματα μεταπτυχιακής έρευνας (ΨΥΧ 625, ΨΥΧ 626 και ΨΥΧ 627) (22,5 μονάδες). Τόσο η Διατριβή, όσο και η μεταπτυχιακή έρευνα ολοκληρώνεται σε δυο ή τρία εξάμηνα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα (σύνολο 75 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 630 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 637 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 640 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)

Διατριβή (45 Π.Μ):

 • ΨΥΧ 742 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ Ι (15 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 743 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΑ (15 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 744 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΒ (15 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 745 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ (1Π.Μ.) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Επιλεγόμενα Μαθήματα (6 μαθήματα, σύνολο 45 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 632 ΕΦΗΒΕΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 642 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 677 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 702 ΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 707 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 722 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 741 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ (7.5 Π.Μ.)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα (σύνολο 52,5 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 630 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 637 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 640 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 626 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ V (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 627 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ VI (7.5 Π.Μ.)

Επιλεγόμενα Μαθήματα (9 μαθήματα, σύνολο 67,5 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΪΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 632 ΕΦΗΒΕΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 642 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 677 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 702 ΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 707 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 722 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 741 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ (7.5 Π.Μ.)

**Στα επιλεγόμενα μαθήματα μπορεί να περιληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Επόπτη του φοιτητή και ένα μάθημα από άλλο Τμήμα ή μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με συναφή θέματα με το πρόγραμμα σπουδών ή τη μεταπτυχιακή έρευνα του φοιτητή.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο