Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε τρία εξάμηνα. Καταλήγει στην απονομή του τίτλου Magister Artium. Για την απόκτησή του απαιτούνται 90 π.μ. (ECTS). H φοίτηση κατανέμεται ανά εξάμηνο ως εξής: 

 

Α' Εξάμηνο 

 • Μάθημα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (10 ECTS)
 • Μάθημα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (10 ECTS)
 • Μάθημα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μάθημα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (10 ECTS)
 • Μάθημα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (10 ECTS)
 • Μάθημα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Πρακτική Άσκηση ή Μεταπτυχιακή διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Τα μαθήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του προγράμματος ανακοινώνονται πριν από την αρχή κάθε εξαμήνου.

Μπορεί να αντικατασταθεί έως ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών με μάθημα αντίστοιχης πίστωσης από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι απόλυτα συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος.

Τα συνέδρια, οι ημερίδες και οι διαλέξεις που λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με αντικείμενα συναφή με αυτά του προγράμματος αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα του προγράμματος και πιστώνονται με μονάδες ECTS.

Η μεταπτυχιακή διατριβή (30 π.μ. ECTS) εκπονείται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ΓΕΣ, σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα ΓΕΣ ή συνεργαζόμενο Τμήμα, μετά από συνεννόηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με τον ακαδημαϊκό του Επόπτη. Η μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να έχει έκταση 12.000-15.000 λέξεων περίπου. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν το θέμα της εργασίας και τον επόπτη τους πριν το τέλος του δεύτερου εξαμήνου των σπουδών τους. Η μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζεται και αξιολογείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον επόπτη της και το άλλο μέλος ΔΕΠ, στο τέλος του τρίτου εξαμήνου του προγράμματος. Οι φοιτητές πρέπει να την υποβάλλουν τρεις εβδομάδες πριν από την υποστήριξή της, η οποία λαμβάνει χώρα εντός της εξεταστικής περιόδου του τρίτου εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής και μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος ΓΕΣ, ο δεύτερος αξιολογητής μπορεί να προέρχεται από άλλο Πανεπιστήμιο.

Η πρακτική άσκηση (30 ΠΜ). Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης που στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας παράλληλα με την θεωρητική κατάρτιση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατόπιν πρότασης είτε του Εποπτεύοντος καθηγητή είτε του μεταπτυχιακού φοιτητή, σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών του εκάστοτε Μάστερ. Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης (300 ώρες συνολικής εργασίας) εγκρίνεται και καθορίζεται από κοινού από τον Εποπτεύοντα καθηγητή και τον διαχειριστή του εν λόγω χώρου, και σε περίπτωση Συμφώνου συνυπογράφεται και από τον μεταπτυχιακό φοιτητή. Ολοκληρώνεται με την συγγραφή εμπεριστατωμένης Έκθεσης πεπραγμένων έκτασης περίπου 8.000-10.000 λέξεων. 

 

Μαθήματα (ενδεικτικά)

 • Ερευνητική Εμπειρία
 • Ατομική Ανεξάρτητη Μελέτη
 • Πρόσωπα της Ευρώπης
 • Ο λόγος περί παιδείας στην Ευρώπη, από τον Πλάτωνα στον Popper
 • Η τραγωδία στηv Ευρώπη
 • Η Κινηματογραφική Ευρώπη των Διαιρέσεων
 • Η Ευρώπη εκτός Μουσείου
 • Από την αρπαγή της Ευρώπης στη σύγκρουση των πολιτισμών. Μοντέλα πολιτισμικής αλληλοεισχώρησης
 • Πολιτισμικές Ηγεμονίες στον Ευρωπαϊκό Χώρο
 • Η Δικαιοσύνη στο Εδώλιο- Μαρτυρίες στα Ευρωπαϊκά Γράμματα και τις Τέχνες
 • Η Ευρώπη σε Κατάσταση Πολιορκίας
 • Ποιά Πολιτική Μορφή για ποιά Ευρώπη;
 • Το Ευρωπαϊκό Πνεύμα στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης
 • O Ρόλος του Φύλου στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο