Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απονομή του τίτλου του Δ.Μ.Σ. στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120). Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει, να ολοκληρώσει και να αξιολογηθεί επιτυχώς σε έξι (6) μεταπτυχιακά σεμινάρια διαφορετικού περιεχομένου και να συγγράψει διπλωματική εργασία.

Τα έξι (6) μεταπτυχιακά σεμινάρια θα αφορούν γνωστικά αντικείμενα θεατρικών και κινηματογραφικών σπουδών, σχετικών με το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο και τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, και σε ένα ποσοστό και συναφών επιστημών, όπως διευκρινίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. Κάθε σεμινάριο θα διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και θα πιστώνεται με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η διπλωματική εργασία μπορεί είτε να συνδυάζει θεατρική και κινηματογραφική έρευνα είτε να εξειδικεύεται σε θεατρική ή σε κινηματογραφική έρευνα και θα πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σεμιναρίων και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου (15 ECTS)
  • Ιστορία και ιστοριογραφία του κινηματογράφου (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

  • Θεωρία του Θεάτρου (15 ECTS)
  • Κινηματογραφική Διασκευή (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Πρόσληψη αρχαίου θεάτρου (15 ECTS)
  • Θεωρία του κινηματογράφου (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Τροποποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή σεμιναρίων μεταξύ των εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3».

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο