Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Ένα μέρος των πιστωτικών μονάδων προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων: Υποχρεωτικών, Επιλεγόμενων και Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών (διαλέξεων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων). Οι φοιτητές παίρνουν επίσης Μαθήματα Υποδομής ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών τους, τα οποία επιλέγονται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οποιουδήποτε τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, όλοι οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 • Βιβλιογραφική έρευνα (10 ECTS)
 • Εκπόνηση ερευνητικού Σχεδίου (10 ECTS)
 • Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση (α' & γ' ειδίκεσυη) (10 ECTS)

 

Ακολουθούν πίνακες όλων των κατηγοριών μαθημάτων ανά ειδίκευση.

 

Ειδίκευση Α΄: «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης» (Όλα τα μαθήματα είναι αντίστοιχα με 10 ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Παιδαγωγική Επιστήμη

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Μάθημα Υποδομής
 • Πρακτική σε δομές
 • Διαπολιτισμική προσέγγιση της ιστορικής εκπαίδευσης
 • Με την οπτική του φύλου στην εκπαίδευση
 • Τοπική ιστορία και Μουσειακή μάθηση
 • Η εκπαίδευση σε χώρες του τρίτου κόσμου
 • Σύγχρονες τάσεις στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
 • Η παιδεία του ΄ανθρώπου-πολίτη΄ στη νέα χιλιετία
 • Θεμελιώδη ζητήματα Παιδαγωγικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ
 • Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
 • Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
 • Δια Βίου Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.
 • Ψυχολογία του παιδιού - Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία - Συμβουλευτική γονέων
 • Διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Παγκόσμια πολιτειότητα και εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μαθησιακές τεχνολογίες
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα και πολιτικές της γνώσης: Νέες τάσεις και μοντέλα
 • Σύγχρονες τάσεις στα Σχολικά Εγχειρίδια στον κόσμο
 • Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα: Η αποδόμηση του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος στη σχολική τάξη

Μαθήματα Υποδομής: Ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών των εισαγομένων φοιτητών, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ καθορίζονται τα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές. Συγκεκριμένα αφορούν μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, κ.ά.

 

Ειδίκευση Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» (Όλα τα μαθήματα είναι αντίστοιχα με 10 ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στο γραμματισμό και διδασκαλία της γλώσσας
 • Αφήγηση και παιδική λογοτεχνία- φαντασιακό σύμπαν και κώδικες επικοινωνίας
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές
 • Μεθοδολογία έρευνας σε σχέση με τη γλώσσα και τη διδασκαλία της

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ*

 • Μαθησιακά/διδακτικά περιβάλλοντα του γραπτού λόγου
 • Κριτικός γραμματισμός και γλωσσική διδασκαλία
 • Οπτικός Γραμματισμός, πολυτροπικότητα και Web 2 στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
 • Οι μεταμορφώσεις των αφηγήσεων και των λογοτεχνικών κειμένων
 • Λογοτεχνία, παιδικά βιβλία και επίκαιροι κώδικες επικοινωνίας
 • Πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία στην Ελλάδα: κοινωνιο-γλωσσολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα
 • Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Ζητήματα δομής της Ελληνικής στη διδασκαλία της ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας

Μαθήματα Υποδομής: Ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών των εισαγομένων φοιτητών, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ καθορίζονται τα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμημάτων του ΠΚ που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές. Συγκεκριμένα αφορούν μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές της Γλώσσας και της διδασκαλίας της.

 

Ειδίκευση Γ΄: «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

Μαθήματα Υποδομής: Ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών των εισαγομένων φοιτητών, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ καθορίζονται τα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές. Συγκεκριμένα αφορούν μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές των Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υποχρεωτικά η μία από τις δύο επιλογές προέρχεται από την περιοχή των Μαθηματικών ή Φυσικών Επιστημών.

Εργαστηριακά Μαθήματα: Οι φοιτητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους επιλέγουν δύο μαθήματα εργαστηριακού τύπου που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές των Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υποχρεωτικά η μία από τις δύο επιλογές προέρχεται από την περιοχή των Μαθηματικών ή Φυσικών Επιστημών.

 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες
 • Ερευνητικά Θέματα στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
 • Έρευνα και πράξη στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (Πρακτική Άσκηση)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ι
 • ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ II
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής ανά ειδίκευση (ενδεικτικά):

Ειδίκευση Α΄. «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης»

Α' Εξάμηνο 

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής (Υ) (10 ECTS)
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Υ) (10 ECTS)
 • Μάθημα Υποδομής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Παιδαγωγική Επιστήμη (Υ) (10 ECTS)
 • Πρακτική σε δομές: (Εργαστήρια, Μουσείο, κ.λπ.) (ΥΕ) (10 ECTS)
 • Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα από τις Θεματικές Περιοχές που προσφέρονται κάθε φορά) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα από τις Θεματικές Περιοχές που προσφέρονται κάθε φορά) (10 ECTS)
 • Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα (10 ECTS)
 • Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ΕCTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας»

Α' Εξάμηνο 

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στο γραμματισμό κα διδασκαλία της γλώσσας (Υ) (10 ECTS)
 • Αφήγηση και παιδική λογοτεχνία- φαντασιακό σύμπαν και κώδικες επικοινωνίας (Υ) (10 ECTS)
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης γλώσσας: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές (Υ) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία έρευνας σε σχέση με τη γλώσσα και τη διδασκαλία της (10 ECTS)
 • Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ένα από μία θεματική περιοχή) (10 ECTS)
 • Μάθημα Υποδομής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ένα από μία θεματική περιοχή) (10 ECTS)
 • Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα (10 ECTS)
 • Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ΕCTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση Γ΄. «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

Α' Εξάμηνο 

 • Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα Υποδομής) (10 ECTS)
 • Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Εργαστηριακό Μάθημα) (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

 • Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα Υποδομής) (10 ECTS)
 • Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Εργαστηριακό Μάθημα) (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό (Πρακτική Άσκηση) (10 ECTS)
 • Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα (10 ECTS)
 • Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου (Υ) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ΕCTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο