Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120).

Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα, με διαφορετικό περιεχόμενο καθώς και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα πιστώνεται με 15 ECTS και η διπλωματική εργασία με 30 ECTS.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

A' Εξάμηνο 

  • Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Ποίηση (15 ECTS)
  • Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Πεζογραφία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

  • Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Φιλοσοφία (15 ECTS)
  • Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Πολιτισμός (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

  • Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Εκδοτική των κειμένων (15 ECTS)
  • Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Πρόσληψη (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ' Εξάμηνο 

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3.

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή γλώσσα διάφορη της Ελληνικής, όπως θα προσδιορίζεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο