Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), και συγκεκριμένα: τουλάχιστον εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών και 30 (ECTS) από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Α' Εξάμηνο 

  • Εισαγωγή στην Αιματολογία νεογνών, παιδιών και εφήβων (10 ECTS)
  • Εισαγωγή στην Ογκολογία νεογνών, παιδιών και εφήβων (10 ECTS)
  • Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Μοριακές και γενετικές μέθοδοι στην αιματολογία - ογκολογία. Ερευνητικά ενδιαφέροντα στο πεδίο (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην Αιματολογία Νεογνών, Παιδιών και Εφήβων (5 ECTS)
  • Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην Ογκολογία Νεογνών, Παιδιών και Εφήβων (5 ECTS)
  • Έγκαιρη διάγνωση (5 ECTS)
  • Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις (5 ECTS)
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση παρενεργειών - Υποστηρικτική αγωγή (5 ECTS)
  • Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και παρακολούθηση μετά την ίαση (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των ECTS ανά μάθημα και προσθήκη μαθημάτων επιλογής μπορεί να επέλθει με αποφάσεις της συνέλευσης του τμήματος και αναφορά στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής: κατά 60% από το μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων και κατά 40 % από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Α’ και Β’ διδακτικών εξαμήνων κάθε ΜΦ εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία σε συναφές με το πρόγραμμα ερευνητικό αντικείμενο.

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ αποφασίζει για την περαιτέρω παράταση αυτής της προθεσμίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο