Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: Πρόγραμμα Μαθημάτων [90 ECTS] Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 90 ECTS και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού και έξι (6) μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων. Στο 3ο εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, μαζί με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα και τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS), παρατίθεται παρακάτω:

1ο Εξάμηνο (Υποχρεωτικά Μαθήματα και για τις δύο ειδικεύσεις)

 • Μακροοικονομική Ι (4 ECTS)
 • Μακροοικονομική ΙΙ (4 ECTS)
 • Μικροοικονομική Ι (4 ECTS)
 • Μικροοικονομική ΙΙ (4 ECTS)
 • Οικονομετρία Ι (4 ECTS)
 • Οικονομετρία ΙΙ (4 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (4 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (2 ECTS)

2ο Εξάμηνο - Ειδίκευση «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

 • Μακροοικονομετρία (5 ECTS)
 • Μικροοικονομετρία (5 ECTS)
 • Υπολογιστικά Οικονομικά (5 ECTS)
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομετρία (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (5 ECTS)
 • Θεωρία Παιγνίων (5 ECTS)
 • Ευφυείς Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
 • Πειραματικά Οικονομικά (5 ECTS)
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Δυναμικά Οικονομικά (5 ECTS)
 • Στοχαστική Προσομοίωση (5 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Μαθηματικά των Χρηματαγορών (5 ECTS)
 • Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις (5 ECTS)
 • Δυνατότητα επιλογής έως και δύο (2) μαθημάτων από την ειδίκευση «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

2ο Εξάμηνο - Ειδίκευση «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

 • Διεθνές Εμπόριο (5 ECTS)
 • Οικονομικά της Εργασίας (5 ECTS)
 • Δημόσια Οικονομικά (5 ECTS)
 • Οικονομική Μεγέθυνση (5 ECTS)
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών (5 ECTS)
 • Οικονομική Πολιτική (5 ECTS)
 • Οικονομική Ανάπτυξη (5 ECTS)
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις (5 ECTS)
 • Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων (5 ECTS)
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (5 ECTS)
 • Βιομηχανική Οργάνωση (5 ECTS)
 • Οικονομικά της Υγείας (5 ECTS)
 • Πολιτική Οικονομία (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική (5 ECTS)
 • Θεωρία Καταναλωτή (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (5 ECTS)
 • Δυνατότητα επιλογής έως και δύο (2) μαθημάτων από την ειδίκευση «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων»

3ο Εξάμηνο (κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις)

 • Εκπόνηση και Υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο