Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα-εργαστήρια κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (δηλ. τρία μαθήματα-εργαστήρια Α΄ εξάμηνο και τρία μαθήματα-εργαστήρια στο Β΄ εξάμηνο). Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν στις ίδιες πιστωτικές μονάδες (7 ECTS ανά μάθημα).και τα εργαστήρια 9 ECTS ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα –εργαστήρια κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) συνολικά ανά εξάμηνο. Το Γ΄ εξάμηνο διατίθεται για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά κατεύθυνση έχει ως εξής:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η: Γενετική-Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία

Α` Εξάμηνο 

 • Βιολογία-Βιολογική Χημεία (7 ECTS)
 • Ιστολογία-Εμβρυολογία (7 ECTS)
 • Βιοστατιστική-Επιδημιολογία (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B` Εξάμηνο 

 • Κυτταρογενετική  (7 ECTS)
 • Μοριακή Επιδημιολογία (7 ECTS)
 • Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και Γονιδιωματική (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η: Βλαστικά κύτταρα-Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)

Α` Εξάμηνο 

 • Βιολογία-Βιολογική Χημεία (7 ECTS)
 • Ιστολογία-Εμβρυολογία (7 ECTS)
 • Φυσιολογία (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο 

 • Βλαστικά κύτταρα (7 ECTS)
 • Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία (7 ECTS)
 • Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και γονιδιωματική (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η: Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία)

 

Α` Εξάμηνο 

 • Βιολογία-Βιολογική Χημεία (7 ECTS)
 • Φυσιολογία (7 ECTS)
 • Φαρμακολογία (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο 

 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία (7 ECTS)
 • Κλινική Χημεία (7 ECTS)
 • Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο