Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων, είκοσι οκτώ ωρών (28) ο κάθε κύκλος μαθήματος, και εκπόνηση η Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α΄ εξαμήνου

  • Ρητορική, Επικοινωνία και Ψηφιακή Επικοινωνία  (10 ECTS)
  • Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι  (10 ECTS)
  • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  (5 ECTS)
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Κουλτούρα (5 ECTS)

Β΄ εξαμήνου

  • Ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (10 ECTS)
  • Εργασιακές Σχέσεις, Εργατικό Δίκαιο/ Διαπραγματεύσεις  (10 ECTS)
  • Λήψη Αποφάσεων  (5 ECTS)
  • Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών και Οικονομική Ανάπτυξη (5 ECTS)

Γ΄ εξάμηνο

  • Μεταπτυχιακή Εργασία (30 ECTS)

Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματιστούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές κατ’ επιλογήν.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσωματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του ΠΜΣ για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή και αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο