Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

 • Σχεσιακές Πρακτικές/ Υβριδικές μορφές τέχνης - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Η κοινωνική διάσταση της τέχνης - Θεωρητικό (7,5 ECTS) 
 • Το τοπίο ως τόπος: σύγχρονες θεωρήσεις του χώρου - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Εικαστική κριτική πρακτική I - Εργαστηριακό (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS Α΄ Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Ειδίκευσης: «Εικαστικές Πρακτικές» (Visual Art Practices)

 • Θεσμοί και σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις κριτικής πρακτικής - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Εικαστική κριτική πρακτική II - Εργαστηριακό  (15 ECTS)

Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

Μαθήματα Ειδίκευσης: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (Contemporary Approaches to Art Education)

 • Διδακτική σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και την πρακτική της Διδακτικής της Τέχνης - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική της Τέχνης: Ποιοτικές (Qualitative), μικτές και arts-led μέθοδοι - Θεωρητικό (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διδακτική της Τέχνης και στη Μουσειοπαιδαγωγική - Θεωρητικό  (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή και η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο