Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Πιο αναλυτικά:

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται 36 διδακτικές μονάδες και 120 πιστωτικές μονάδες από μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Οι διδακτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) και οι πιστωτικές μονάδες δέκα (10) και αντιστοιχούν σε τρεις ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε εννέα διδακτικές μονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του τρίτου εξαμήνου. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα α) στην Ανθρωπολογική ή β) την Ιστορική κατεύθυνση. Οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της κατεύθυνσης που επέλεξαν είναι να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης και ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτήν. Το τρίτο μάθημα μπορούν να επιλέξουν είτε από τα μαθήματα της κατεύθυνσης που δεν επέλεξαν είτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

Μετά το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία τους η ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη - κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού (10 ECTS)
 • Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου (10 ECTS)
 • Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

Ανθρωπολογική κατεύθυνση

 • Μεθοδολογικά Ζητήματα (10 ECTS)
 • Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης (10 ECTS)
 • Οθωμανική Αυτοκρατορία: Μεταρρύθμιση, Πόλεμος 19ος -20ος αι (ως μάθημα επιλογής από την Ιστορική κατεύθυνση) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Ιστορική κατεύθυνση

 • Μεθοδολογικά Ζητήματα (10 ECTS)
 • Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης (ως μάθημα επιλογής από την Ανθρωπολογική κατεύθυνση) (10 ECTS)
 • Οθωμανική Αυτοκρατορία: Μεταρρύθμιση, Πόλεμος 19ος-20ος αι. (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο