Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις από τους/τις φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ.:

 • παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών
 • απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. / ECTS)
 • ενεργός συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών
 • συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής/ διπλωματικής εργασίας
 • εκπλήρωση των συνολικών ακαδημαϊκών και οικονομικών υποχρεώσεων.

Α' Εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική/ Introduction to Applied Geoinformatics (7,5 ECTS)
 • Χωρική Ανάλυση/ Spatial Analysis (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία/ Research Methods in Geography (7,5 ECTS)

Ειδίκευση Α΄: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου

 • Χώρος – Κοινωνία – Πολιτισμός/ Space – Society – Culture (7,5 ECTS)

Ειδίκευση Β΄: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

 • Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι/ Environmental Changes and Risks (7,5 ECTS)

Ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική

 • Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας/ Remote Sensing and Digital Image Analysis (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων/ Geographical Data Management (7,5 ECTS)

Ειδίκευση Α΄: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου

Δύο από τα παρακάτω:

 • Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων/ Visualization of Spatial Data (7,5 ECTS)
 • Παγκόσμια Γεω-Οικονομία και Άνιση Ανάπτυξη/ Global Geo-Economics and Uneven Development (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Applications of Geo-Informatics in Urban Geography Topics and Regional Development. (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής/ Special Topics in Applied Geo-Informatics (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Κλιματική Αλλαγή  (7,5 ECTS)***
 • Γεωγραφία των Μετακινήσεων  (7,5 ECTS)**

**μαθήματα κοινά με το Π.Μ.Σ. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας

*** μαθήματα κοινά με το Δ.Π.Μ.Σ. “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών”

Ειδίκευση Β΄: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

Δύο από τα παρακάτω:

 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών/ Design and Management of Protected Areas (7,5 ECTS)
 • Κλιματική αλλαγή (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής/ Special Topics in Applied Geo-Informatics (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Γεωγραφία των Μετακινήσεων (7,5 ECTS)

**μαθήματα κοινά με το Π.Μ.Σ. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας

Ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική 

Δύο από τα παρακάτω:

 • Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων/ Visualization of Spatial Data (7,5 ECTS)
 • Γεωγραφία Ανάλυσης Θέσης/ Location Analysis (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής/ Special Topics in Applied Geo-Informatics (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση  (7,5 ECTS)
 • Κλιματική αλλαγή***
 • Γεωγραφία των Μετακινήσεων**

**μαθήματα κοινά με το Π.Μ.Σ. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας

*** μαθήματα κοινά με το Δ.Π.Μ.Σ. “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών”

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή/ M.Sc. Thesis (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Κατά περίπτωση, σε μαθήματα και σεμινάρια του Π.Μ.Σ. καλούνται να διδάξουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο