Το Π.Μ.Σ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ MBA είναι η "Ελεγκτική - Χρηματοοικονομική Ανάλυση", η "Λειτουργιών και Καινοτομίας" και η "Οργάνωση και Διοίκηση". Τα μαθήματα των κατευθύνσεων πραγματοποιούνται στο Β' εξάμηνο σπουδών. Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ MBA εστιάζονται σε ειδικά θέματα επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς προσφέρουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για το νέο επιχειρηματία. Στους ακόλουθους σύνδεσμους φαίνονται πιο αναλυτικά πληροφορίες ανά κατεύθυνση και τα μαθήματα που προσφέρονται.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄ Οργάνωση και Διοίκηση

Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στη μελέτη των επιμέρους λειτουργιών και χαρακτηριστικών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και στις μεθόδους σχεδιασμού, ελέγχου και ανάλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κατεύθυνση στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν στη δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε εφοδιαστεί με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και με ένα καινοτόμο, επιχειρηματικό τρόπο σκέψης που θα σας επιτρέπει να επιτύχετε στον επιχειρηματικό περιβάλλον της σημερινής εποχής.

Α` Εξάμηνο

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)
 • Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγική των Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6 ECTS)
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Επιχειρήσεις (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας (6 ECTS)
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄ Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποσκοπεί στην κατάρτιση ανταγωνιστικών επαγγελματιών στο χώρο της ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης προωθώντας την παραγωγή επιστημονικού έργου μέσα από την ερευνητική δράση των καθηγητών και των φοιτητών. Η αναλυτική προσέγγιση στην ελεγκτική και χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης, αναδεικνύει την επιστημονική ιδιαιτερότητα της κατεύθυνσης, ορίζει τον εκπαιδευτικό της προσανατολισμό και τροχοδρομεί την ερευνητική μας δραστηριότητα. Η κατεύθυνση είναι πιστοποιημένη από το πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program του Διεθνούς Ινστιτούτου Εξωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ). 

Α` Εξάμηνο

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)
 • Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγική των Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση (6 ECTS)
 • Ελεγκτική (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (6 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄ Λειτουργίες και Καινοτομία

Η Καινοτομία σε συνδυασμό με τις Λειτουργίες αποτελούν τη σημαντικότερη διέξοδο όχι μόνο προς την οικονομική μεγέθυνση αλλά και προς την κοινωνική ευημερία. Η Καινοτομία, όμως, δεν είναι απλή υπόθεση και η επιτυχία ενός νέου εγχειρήματος δεν είναι δεδομένη. Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι αναγκαία συνθήκη επιβίωσης στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά σε συνθήκες κρίσης. Η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την εξωστρέφεια, την οργανωσιακή ευελιξία και τη στάση της επιχείρησης ως προς την καινοτομία.

Α` Εξάμηνο

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)
 • Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγική των Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας (6 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
 • Διοικητική Επιστήμη (6 ECTS)
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο