Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Μάθηση (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς (7,5 ECTS)
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (7,5 ECTS)
 • Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές (7,5 ECTS)

2ο Εξάμηνο

 • Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ (7,5 ECTS)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ (7,5 ECTS)
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (7,5 ECTS)

3ο Εξάμηνο 

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ (7,5 ECTS)
 • Σημασιολογικός Ιστός (7,5 ECTS)
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων (7,5 ECTS)

4ο Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

9.2 Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 4485/2017)
Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.
Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά..
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος.
Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Α’ Εξάμηνο

 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς

Β’ Εξάμηνο

 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ

Γ’ Εξάμηνο

 • Μηχανική Μάθηση
 • Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές

Δ’ Εξάμηνο

 • Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Ε’ Εξάμηνο

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ζ’ Εξάμηνο

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων

Η’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο