Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα και των δύο τμημάτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) περιλαμβάνει μαθήματα 60 πιστωτικών μονάδων,  εκ των οποίων 30 μονάδες υποχρεωτικών και 30 μονάδες μαθημάτων επιλογής, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 πιστωτικών μονάδων. 

Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους ως εξής:

 • Περίοδος Α: 1/10- 20/12, εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων
 • Περίοδος Β: 10/1- 31/3, εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων
 • Περίοδος Γ:  1/4-20/06 (πλην διακοπών Πάσχα), εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων

Οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε τρεις διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, και εκπονούν την διπλωματική εργασία αμέσως μετά τη λήξη της τρίτης διδακτικής περιόδου και έως την έναρξη της πρώτης διδακτικής περιόδου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε έξι διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο ενός ακαδημαϊκού έτους έως τον Ιούνιο του επομένου, και εκπονούν την διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης.

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Περίοδος Α

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός σε Python (6 ECTS)
 • Παράσταση και οργάνωση πληροφορίας και γνώσης (6 ECTS)
 • Διαχείριση, επιμέλεια και έκδοση ψηφιακών πόρων (6 ECTS)

Περίοδος Β

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαχείριση δεδομένων (6 ECTS)
 • Εφαρμογές ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνολογίες ψηφιοποίησης - τεχνικές και εφαρμογές (6 ECTS)
 • Βασική Στατιστική (6 ECTS)

Περίοδος Γ

Μαθήματα Επιλογής

 • Γλωσσική Τεχνολογία (6 ECTS)
 • Διαδραστικός σχεδιασμός και πολυμέσα (6 ECTS)
 • Ηλεκτρονική λεξικογραφία (3 ECTS)
 • Σχεδιαστική σκέψη και καινοτομία (6 ECTS)
 • Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και χωρική ανάλυση στην ιστορία και αρχαιολογία (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες -1 (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες -2 (3 ECTS)
 • Νομικά θέματα διαχείρισης πληροφοριών και ψηφιακών μέσων (3 ECTS)

Διπλωματική εργασία (15 ECTS)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο