Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3. (ΦΕΚ 1466/τ. Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (7,5 ECTS)
  • Επικοινωνία και Διαφήμιση (7,5 ECTS)
  • Συμπεριφορά Καταναλωτή (7,5 ECTS)
  • Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Μάρκετινγκ (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Αναλυτική Μάρκετινγκ και Διαδικτύου (7,5 ECTS)
  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ (7,5 ECTS)
  • Πολιτική Προϊόντος και Καινοτομίας (7,5 ECTS)
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Θερινοί μήνες

  • Διπλωματική Εργασία (Συμβουλευτική / Εργασία Πεδίου) (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

 

3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Το πρόγραμμα δύναται να παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5. Το πρόγραμμα των μαθημάτων εμπλουτίζεται από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που τα υποστηρίζουν κι αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας και σκέψης των φοιτητών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν: εργαστήρια, φροντιστήρια, παίγνια προσομοίωσης, ερευνητικά σεμινάρια, ανάλυση μελετών περίπτωσης, εργασίες πεδίου, ατομική έρευνα και ασκήσεις e-class.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο