Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Τα μαθήματα, η διπλωματική εργασία, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

 • Το πρόγραμμα σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 10 μαθήματα κορμού συνολικά 56 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 6 μαθήματα επιλογής συνολικά 34 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης δύνανται να εκπονήσουν διπλωματική διατριβή αντί να επιλέξουν 2 μαθήματα επιλογής 5 πιστωτικών μονάδων έκαστο από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής Γ’ εξαμήνου.
 • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

2. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού - υποχρεωτικά)

 • Μάνατζμεντ 6 ECTS
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ 6 ECTS
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση 6 ECTS

Α’ Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής-υποχρεωτική επιλογή δυο μαθημάτων)

 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 6 ECTS
 • Ρυθμίσεις Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικές Αγορές 6 ECTS
 • Διοικητική Λογιστική 6 ECTS
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική 6 ECTS
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή 6 ECTS
 • Κανάλια Μάρκετινγκ και Εφοδιαστική Αλυσίδα 6 ECTS
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 6 ECTS

Σύνολο A’ Εξαμήνου 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού - υποχρεωτικά)

 • Οικονομικά για Στελέχη Διοίκησης 6 ECTS
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 6 ECTS
 • Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 6 ECTS

Β’ Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής-υποχρεωτική επιλογή δυο μαθημάτων)

 • Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών 6 ECTS
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6 ECTS
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων 6 ECTS
 • Διοίκηση Έργων 6 ECTS
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Αγοράς 6 ECTS
 • Διοίκηση Πωλήσεων 6 ECTS
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις 6 ECTS

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού - υποχρεωτικά)

 • Επιχειρηματική Αναλυτική 5 ECTS
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5 ECTS
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 5 ECTS
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική 5 ECTS

Γ’ Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής - υποχρεωτική επιλογή δυο μαθημάτων) (οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης δύνανται να εκπονήσουν διπλωματική διατριβή αντί να επιλέξουν 2 μαθήματα επιλογής του κάτωθι καταλόγου)

 • Πληροφόρηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 ECTS
 • Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής: Ανάλυση και Μελέτες Περιπτώσεων 5 ECTS
 • Ηγετικές Ικανότητες και Διοίκηση Απόδοσης 5 ECTS
 • Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Μελέτη Περιπτώσεων 5 ECTS
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός 5 ECTS
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 5 ECTS
 • Επίλυση Επιχειρηματικών Προβλημάτων 5 ECTS
 • Διπλωματική Εργασία 10 ECTS

Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Για τους φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης, δεν προβλέπεται εκπόνηση διπλωματικής διατριβής.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων εμπλουτίζεται από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως, σεμιναριακές διαλέξεις-ομιλίες, βιωματικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ταξίδια, φροντιστηριακή εκπαίδευση, εργαστήρια, ανάλυση επιχειρηματικών μελετών περιπτώσεων (case studies), ανάπτυξη και διεξαγωγή επιχειρηματικών παιγνίων.

Ετησίως προσφέρονται σεμινάρια από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προσκεκλημένους ομιλητές, με υποχρεωτική παρακολούθηση. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων ρυθμίζεται με απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού οργάνου.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης κοινών μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης στους φοιτητές του προγράμματος, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο