Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Τα μαθήματα, η διπλωματική εργασία, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

α. Το πρόγραμμα σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 11 μαθήματα κορμού συνολικά 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 5 μαθήματα επιλογής συνολικά 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδας (ECTS).

β. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα του Α΄ και του Β΄ εξαμήνου χαρακτηρίζονται ως μαθήματα κορμού.

γ. Τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου είναι μαθήματα επιλογής. Στο Δ΄ εξάμηνο πραγματοποιείται η Διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα κορμού του Α΄ εξαμήνου λαμβάνουν 6 πιστωτικές μονάδες ενώ τα μαθήματα κορμού του Β΄ εξαμήνου λαμβάνουν 5 πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα επιλογής του Γ΄ εξαμήνου λαμβάνει 6 πιστωτικές μονάδες.

2. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών 6 ECTS
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 ECTS
 • Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 6 ECTS
 • Διοίκηση (Management) και Ηγετικές Ικανότητες 6 ECTS
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 ECTS

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5 ECTS
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ 5 ECTS
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 5 ECTS
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) 5 ECTS
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική 5 ECTS
 • Διοικητική Λογιστική 5 ECTS

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

Οι φοιτητές επιλέγουν πέντε (5) μαθήματα από τον κάτωθι κατάλογο

 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 6 ECTS
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις 6 ECTS
 • Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών 6 ECTS
 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 6 ECTS
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων 6 ECTS
 • Θέματα Προχωρημένης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης 6 ECTS
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική 6 ECTS
 • Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 6 ECTS
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης 6 ECTS
 • Φορολογία για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 6 ECTS
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Αγοράς 6 ECTS
 • Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ 6 ECTS
 • Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 6 ECTS
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή 6 ECTS
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 6 ECTS
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6 ECTS
 • Διοίκηση Έργων 6 ECTS
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη 6 ECTS
 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 6 ECTS
 • Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Αγορών Ενέργειας 6 ECTS
 • Μικροοικονομία και Βιομηχανική Οργάνωση 6 ECTS
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6 ECTS
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα στην Αγορά της Ενέργειας 6 ECTS

Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

 

3. Η διπλωματική εργασία λαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου ανέρχεται σε 30.

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

5. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο