Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Περιγραφή προγράμματος σπουδών:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές παρακολουθούν δεκαέξι μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με σύνολο 60 Π.Μ. και εκπονούν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 15 Π.Μ. Η διπλωματική εργασία μπορεί ν’ αντικατασταθεί με 4 μαθήματα συνόλου 15 Π.Μ.

3. Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων μαζί με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζεται ως εξής:

 

 

Α' Εξάμηνο

 • Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 ΠΜ
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά 6 ΠΜ
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι 6 ΠΜ
 • Εργασιακές Σχέσεις/Διαπραγματεύσεις και Εργατικό Δίκαιο 6 ΠΜ
 • Επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων 3 ΠΜ
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 3 ΠΜ

Σύνολο 30 ΠΜ

 

Β' Εξάμηνο

 • Διοίκηση Αλλαγών και Ποιότητας 5 ΠΜ
 • Προγραμματισμός ΑΔ και Διαχείριση ταλέντων 3 ΠΜ
 • Δείκτες Μέτρησης ΑΔ και Εξωτερική Ανάθεση 3 ΠΜ
 • Διαχείριση Ποικιλομορφίας και Εσωτερική Συμβουλευτική 3 ΠΜ
 • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Στατιστική Ανάλυση 2 ΠΜ
 • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ 2 ΠΜ
 • Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού 3 ΠΜ
 • Διοίκηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης 3 ΠΜ
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού 3 ΠΜ
 • Πολιτική και Συστήματα Αμοιβών 3 ΠΜ

Σύνολο 30 ΠΜ

 

Διπλωματική Εργασία ή 4 μαθήματα επιλογής από τον κάτωθι πίνακα 15 ΠΜ

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 75 ΠΜ

 

Μαθήματα σε αντικατάσταση της διπλωματικής εργασίας

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση Ποιότητας 3.5 ΠΜ
 • Επιχειρηματικότητα 3.5 ΠΜ
 • Ειδικά θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφορας και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 4 ΠΜ
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πράξη 4 ΠΜ

 

4. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών (3) μηνών σε οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Η πρακτική δεν είναι υποχρεωτική και δεν έχει Π.Μ.

5. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

6. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης για εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο