Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές παρακολουθούν δεκαέξι μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με σύνολο 60 Π.Μ. και εκπονούν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 15 Π.Μ. Η διπλωματική εργασία μπορεί ν’ αντικατασταθεί με 4 μαθήματα συνόλου 15 Π.Μ.

Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων μαζί με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 ΠΜ
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά 6 ΠΜ
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι 6 ΠΜ
 • Εργασιακές Σχέσεις/Διαπραγματεύσεις και Εργατικό Δίκαιο 6 ΠΜ
 • Επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων 3 ΠΜ
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 3 ΠΜ

Σύνολο 30 ΠΜ

 

Β' Εξάμηνο

 • Διοίκηση Αλλαγών και Ποιότητας 5 ΠΜ
 • Προγραμματισμός ΑΔ και Διαχείριση ταλέντων 3 ΠΜ
 • Δείκτες Μέτρησης ΑΔ και Εξωτερική Ανάθεση 3 ΠΜ
 • Διαχείριση Ποικιλομορφίας και Εσωτερική Συμβουλευτική 3 ΠΜ
 • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Στατιστική Ανάλυση 2 ΠΜ
 • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ 2 ΠΜ
 • Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού 3 ΠΜ
 • Διοίκηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης 3 ΠΜ
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού 3 ΠΜ
 • Πολιτική και Συστήματα Αμοιβών 3 ΠΜ

Σύνολο 30 ΠΜ

 

Διπλωματική Εργασία ή 4 μαθήματα επιλογής από τον κάτωθι πίνακα 15 ΠΜ

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 75 ΠΜ

 

Μαθήματα σε αντικατάσταση της διπλωματικής εργασίας

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση Ποιότητας 3.5 ΠΜ
 • Επιχειρηματικότητα 3.5 ΠΜ
 • Ειδικά θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφορας και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 4 ΠΜ
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πράξη 4 ΠΜ

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών (3) μηνών σε οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Η πρακτική δεν είναι υποχρεωτική και δεν έχει Π.Μ.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο