Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

 • Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα υποχρεωτικό μάθημα METH600 και 3 από τα 9 μαθήματα επιλογής.
 • Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 4 από τα υπόλοιπα 6 μαθήματα επιλογής.
 • Στο τρίτο εξάμηνο, οι μαθητές προετοιμάζουν τη διατριβή τους.

Κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχεί σε 7.5 Credits (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα κατανέμονται ως εξής: 2 για τη φοίτηση και συμμετοχή στα μαθήματα, 2 για την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και 3,5 για την τελική εξέταση.

Η σειρά των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο προσδιορίζεται από το Πανεπιστήμιο στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από έναν από τους καθηγητές ως επιβλέποντα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι πρωτότυπη.

Οι φοιτητές μπορούν να γράψουν τις μεταπτυχιακές διατριβές και τις ενδιάμεσες εργασίες στα αγγλικά ανεξάρτητα από τη γλώσσα του Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ 1&2

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Σχεδιασμός Έρευνας και Εμπειρικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Διαπραγματεύσεις (7,5 ECTS)
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία (7,5 ECTS)
 • Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια και Άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Παγκόσμιας Πολιτικής (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή (7,5 ECTS)

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαική Πολιτική και Διακυβέρνηση περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας ευρείας εννοιολογικής κατανόησης της θεωρίας και της πρακτικής των ευρωπαϊκών υποθέσεων στους δημόσιους, ιδιωτικούς ή και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, στο τέλος του ΠΜΣ οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:

 • κατανοήσει το νομικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων,
 • αναπτύξει μια παγκόσμια οπτική βασισμένη στην κατανόηση του εγχώριου και παγκόσμιου περιβάλλοντος των Ευρωπαϊκών κρατών-μελών,
 • επιτύχει ουσιαστική επάρκεια στη στην δημόσια και διεθνή διαχείριση και στις τεχνικές διοίκησης,
 • κατανοήσει σε βάθος τις πολιτικές συνέπειες των δημόσιων αποφάσεων πολιτικής,
 • αναπτύξει την ικανότητά τους να ηγούνται και να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε συλλογικές ομάδες και διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα,
 • αναπτύξει την ικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά,
 • αναπτύξει ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο