Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή/τριας  στις συνολικά έξι γνωστικές ενότητες. Κάθε μια από τις γνωστικές ενότητες αποτελείται από δύο ή τρία μεταπτυχιακά μαθήματα. Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) Γνωστικές Ενότητες με συνολικό αριθμό 30 μονάδων ECTS

Η συνοπτική διάρθρωση των γνωστικών ενοτήτων / μεταπτυχιακών μαθημάτων αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα. Διαφαίνονται, λοιπόν, οι κωδικοί, οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS των γνωστικών ενοτήτων του προγράμματος.

 

Γνωστική Ενότητα: DL MEA-1: «Οικονομία και Διαχείριση» 

 • Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της Ευημερίας
 • Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα

ECTS 15

Γνωστική Ενότητα: DL MEA-2: «Ηγεσία και Ανθρώπινοι Πόροι»        

 • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

ECTS 15

Γνωστική Ενότητα: DL MEA-3: «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»       

 • Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων

ECTS 15

Γνωστική Ενότητα: DL MEA-4: «Ποιότητα και Επικοινωνία Σχολικών Μονάδων»  

 • Επικοινωνία και Συνεργασία στη σχολική Μονάδα
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ECTS 15

Γνωστική Ενότητα: DL MEA-5: «Συμβουλευτική και Γνωστική Ανάπτυξη»

 • Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
 • Γνωστική, Συναισθηματική Κοινωνική Ανάπτυξη

ECTS 15

Γνωστική Ενότητα: DL MEA-6: «Μεθοδολογία της Έρευνας»

 • Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
 • Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

ECTS 15

Σύνολo 90 ECTS

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το πολύ δύο γνωστικές ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε Γνωστική Ενότητα πραγματοποιούνται με τον καθηγητή σύμβουλο, αφενός μία εκπαιδευτική συνάντηση με φυσική παρουσία διάρκειας τριών ωρών και τέσσερις με έξι τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών εκάστη. Για κάθε γνωστική ενότητα ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει δύο γραπτές εργασίες. Ο φοιτητής πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε γνωστική ενότητα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ο φοιτητής στην τελική εξέταση θα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την γνωστική ενότητα. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 70%) και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών (με βαρύτητα 30%).

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα