Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μαθήματα κορμού

Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών τους. Ειδικότερα, αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική και τα θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα.

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

Οι βασικοί στόχοι του «μαθήματος» είναι η εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές και παρεμβατικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, χρήσιμων τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για περαιτέρω εμπλοκή σε έρευνα. Το μάθημα δεν περιλαμβάνει παρακολουθήσεις, και οι ερευνητικές δραστηριότητες εκτελούνται υπό την επίβλεψη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διατριβή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ποικιλία πρακτικών, τεχνικών και διανοητικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες  στην επιστημονική έρευνα.

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/ φοιτήτριες να προσδιορίσουν ένα κατάλληλο ερευνητικό ερώτημα, να αναπτύξουν ένα συστηματικό ερευνητικό σχέδιο για την αντιμετώπισή του, και στη συνέχεια να εκτελέσουν το σχέδιο, συλλέγοντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα προκύπτοντα δεδομένα και γράφοντας τα σε τυποποιημένη ακαδημαϊκή μορφή (διατριβή).

1ο Εξάμηνο

 • Μάθηση:Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές (7,5 ΕCTS)
 • Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της Συμπεριφοράς (7,5 ΕCTS)
 • Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα (7,5 ΕCTS)
 • Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία (7,5 ΕCTS)

2ο Εξάμηνο

 • Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ΕCTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (7,5 ΕCTS)
 • Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη (7,5 ΕCTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη Ι (7,5 ΕCTS)
 • Διατριβή Ι (7,5 ΕCTS)

3ο Εξάμηνο

 • Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη ΙΙ (7,5 ΕCTS)
 • Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική Διαδρομή (7,5 ΕCTS)
 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Γραμματισμός (7,5 ΕCTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Εξελικτική Ψυχοπαθολογία (7,5 ΕCTS)
 • Διατριβή ΙΙ (7,5 ΕCTS)

Σύνολο 90 ΕCTS

Στο 2ο και 3ο Εξάμηνο οι φοιτητές (ανάλογα με το εξάμηνο εγγραφής τους) επιλέγουν είτε να παρακολουθήσουν τα επιλεγόμενα μαθήματα αυτών των εξαμήνων, ή να διεκπεραιώσουν την προαιρετική διατριβή αντί των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο