Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα αποτελείται από:

 1. Τα μαθήματα κορμού - Υποχρεωτικά
 2. Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά από τις συνιστώσες κατευθύνσεις
  • «Διοίκηση Τεχνολογίας» - (Τ)
  • «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» -(Δ) 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά 18 έως 20 μαθημάτων και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ειδικότερα, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα κορμού τα οποία είναι κοινά και υποχρεωτικά και σε 6 (έως 8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον είναι από την κατεύθυνσης ειδίκευσης η οποία επιλέγεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή (Μ.Φ.) κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Από τα μαθήματα επιλογής η κατεύθυνσης ειδίκευσης τα δύο τουλάχιστον επιλέγονται και παρακολουθούνται στο 4ο εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται, κατά κανόνα, απογευματινές ώρες.

Το πρόγραμμα έχει γίνει με την λογική ότι στα πρώτα δύο εξάμηνα γίνονται μόνο μαθήματα κορμού, τα οποία είναι απαραίτητα για περαιτέρω κατανόηση πλέον εξειδικευμένων αντικειμένων, τα οποία διδάσκονται στα μαθήματα επιλογής. Από το τρίτο εξάμηνο, γίνεται παρακολούθηση και μαθημάτων επιλογής, από τις ορισθείσες κατευθύνσεις, παράλληλα με τα δύο τελευταία υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανά εξάμηνο με επισήμανση των υποχρεωτικών μαθημάτων (μαθήματα κορμού), των μαθημάτων επιλογής ανά κατεύθυνση σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων:

Α' Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών (6 ECTS)
 • Διαχείριση Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Δεδομένα - Μοντέλα Αποφάσεις Αντιμετωπίζοντας την Αβεβαιότητα (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υπολογιστών (6 ECTS)
 • Λογιστική Αποφάσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών (6 ECTS)
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (6 ECTS)
 • Τεχνολογία Πολυμέσων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης (6 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Τεχνολογίας»

Τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων και Εφαρμογές (4,5 ECTS)
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (4,5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για την Διαχείριση Τεχνικών Έργων (4,5 ECTS)
 • Διαδίκτυο και Ευφυής Ιστός (4,5 ECTS)
 • Διαδίκτυο & Εφαρμογές (4,5 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα»

Τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (4,5 ECTS)
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (4,5 ECTS)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (21 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Τεχνολογίας»

Δύο από τα παρακάτω:

 • Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών (4,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προϊόντων (4,5 ECTS)
 • Σύγχρονες Διαδικτυακές εφαρμογές (4,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών (4,5 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα»

Δύο από τα παρακάτω:

 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι και Τεχνικές (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (4,5 ECTS)
 • 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Έξυπνες Πόλεις (4,5 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship): Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Κατά την προσαρμογή και εφαρμογή του ΔΠ.Μ.Σ. στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του είναι δυνατές, με απόφαση της ΕΔΕ, οι μεταθέσεις ή συγχωνεύσεις μαθημάτων ή μικρές τροποποιήσεις τους, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται η φυσιογνωμία, η ποιότητα και η δομή του ΔΠ.Μ.Σ.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο