Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Economic Strategy
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 18-20 μαθήματα και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που συνολικά αντιστοιχούν σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο ΔΠ.Μ.Σ. «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα» δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά ειδίκευσης, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ειδίκευσης και ελεύθερης επιλογής. Το πρόγραμμα αποτελείται από:

 

i. Μαθήματα κορμού - Υποχρεωτικά
ii. Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά από τις συνιστώσες κατευθύνσεις

- «Διοίκηση Τεχνολογίας» - (Τ)
- «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» -(Δ)

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα κορμού τα οποία είναι κοινά και υποχρεωτικά και σε 6 (έως 8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον είναι από την κατεύθυνση εξειδίκευσης η οποία επιλέγεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή (Μ.Φ.) κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Στα πρώτα δύο εξάμηνα γίνονται μόνο μαθήματα κορμού, τα οποία είναι απαραίτητα για περαιτέρω κατανόηση πλέον εξειδικευμένων αντικειμένων, τα οποία διδάσκονται στα μαθήματα επιλογής. Από το τρίτο εξάμηνο, γίνεται παρακολούθηση και μαθημάτων επιλογής, από τις ορισθείσες κατευθύνσεις, παράλληλα με τα δύο τελευταία υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Από τα μαθήματα επιλογής η κατεύθυνσης εξειδίκευσης τα δύο τουλάχιστον επιλέγονται και παρακολουθούνται στο 4ο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται, κατά κανόνα, απογευματινές ώρες.

Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο:

 

Α' Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών (6 ECTS)
 • Διαχείριση Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Δεδομένα - Μοντέλα Αποφάσεις Αντιμετωπίζοντας την Αβεβαιότητα (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υπολογιστών (6 ECTS)
 • Λογιστική Αποφάσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών (6 ECTS)
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (6 ECTS)
 • Τεχνολογία Πολυμέσων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης (6 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Τεχνολογίας»

Τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων και Εφαρμογές (4,5 ECTS)
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (4,5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για την Διαχείριση Τεχνικών Έργων (4,5 ECTS)
 • Διαδίκτυο και Ευφυής Ιστός (4,5 ECTS)
 • Δικτυακός Προγραμματισμός (4,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών (4,5 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα»

Τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (4,5 ECTS)
 • Επιχειρη ματικότητα (Entrepreneurship): Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση (4,5 ECTS)
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (4,5 ECTS)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (21 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Τεχνολογίας»

Δύο από τα παρακάτω:

 • Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών (4,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προϊόντων (4,5 ECTS)
 • Σύγχρονες Διαδικτυακές εφαρμογές (4,5 ECTS)

Ειδίκευση «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα»

Δύο από τα παρακάτω:

 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι και Τεχνικές (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (4,5 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (4,5 ECTS)
 • Βιομηχανική Επανάσταση και Έξυπνες Πόλεις (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατά την προσαρμογή και εφαρμογή του ΔΠ.Μ.Σ. στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του είναι δυνατές, με απόφαση της ΕΔΕ, οι μεταθέσεις ή συγχωνεύσεις μαθημάτων ή μικρές τροποποιήσεις τους, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται η φυσιογνωμία, η ποιότητα και η δομή του ΔΠ.Μ.Σ.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα