Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται:

- η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα (6 έως 8 υποχρεωτικά από τα μαθήματα της ομάδας Α-κορμού και 4 έως 6 κατ’ επιλογήν της ομάδας Β) που συνολικά αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (30 ανά εξάμηνο).

- η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ που ισοδυναμεί με άλλες 30 μονάδες.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο ΔΠΜΣ θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Η εγγραφή στο 3ο εξάμηνο σπουδών και η ανάληψη μεταπτυχιακής ΔΕ μπορούν να γίνουν μετά το τέλος του πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΔΠΜΣ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων:

 

Α' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΚΟΡΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α)

 • Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Αναγνώριση Προτύπων (5 ECTS)
 • Προγραματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για την Επιστήμη Δεδομένων (5 ECTS)
 • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα (5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

 • Στοχαστικές Διεργασίες και Βελτιστοποίηση (5 ECTS)
 • Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)
 • Στατιστική Μοντελοποίηση (5 ECTS)
 • Ασφάλεια Δεδομένων και Ιδιωτικότητα (5 ECTS)
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (5 ECTS)
 • Κατανεμημένα Συστήματα (5 ECTS)
 • Απεικόνιση Δεδομένων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΚΟΡΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α)

 • Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (5 ECTS)
 • Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογισμού για Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση (5 ECTS)
 • Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων (5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

 • Βαθιά Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Δεδομένων (5 ECTS)
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (5 ECTS)
 • Όραση Υπολογιστών (5 ECTS)
 • Κυρτή Βελτιστοποίηση με Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Ανάλυση Βιο-δεδομένων (5 ECTS)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων (5 ECTS)
 • Εφαρμογές Επιστήμης Δεδομένων (5 ECTS)
 • Μοντέλα Οδηγούμενα από τα Δεδομένα σε Προβλήματα Μηχανικού (5 ECTS)
 • Βελτιστοποίηση σε Προβλήματα Μηχανικού (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα