Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέχρι 35%.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, σε συμμετοχή σε ρητορικά αγωνίσματα, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα δύο (92), δηλαδή 8 υποχρεωτικά με 8 ECTS το καθένα, και 4 επιλογής με 7 ECTS το καθένα, αριθμό στον οποίο προστίθενται οι 28 ECTS της διπλωματικής εργασίας (γενικό σύνολο 120 ECTS). Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Ρητορική: ιστορία, θεωρία και πράξη [Rhetoric: history, theory and practice] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • Δημιουργική γραφή και ρητορική πράξη (για μαθητές και ενηλίκους) [Creative writing and rhetorical practice] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • Γλωσσική ποικιλία και σχηματικός λόγος [Language variation and figurative speech] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • (Επιλογής) (7 ECTS)

Σύνολο 31 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Η Γλώσσα στα κείμενα (κριτική ανάλυση λογοτεχνικών, δημοσιογραφικών κ.ά. κειμένων) [Critical discourse analysis (literary, journalistic etc. texts)] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • Αφηγηματική ρητορική και εικόνα (λογοτεχνία, καλές τέχνες) [The rhetoric of narrative and the visual arts] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • Πολιτική και Δικανική Ρητορική [Political and legal rhetoric] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • (Επιλογής) (7 ECTS)

Σύνολο 31 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Φιλοσοφικός λόγος και ρητορική [Philosophy and rhetoric] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • Παιδαγωγική επιστήμη και ρητορική [Pedagogy and rhetoric] (Υποχρεωτικό) (8 ECTS)
 • (Επιλογής) (7 ECTS)
 • (Επιλογής) (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Master’s thesis (28 ECTS)

Σύνολο 28 ECTS

 

Μαθήματα επιλογής:

 • Πειθώ και Ρητορικό Επιχείρημα στην πράξη [Persuasive argumentation as a cultural practice]
 • Γλώσσα και ιδεολογία στην Ποίηση και την Πεζογραφία [Language and ideology in literature (poetry and prose)]
 • Μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός (λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμός) [Modernism and postmodernism in literature, culture and the arts]
 • Γλωσσική εκπαίδευση και επικοινωνιακές δεξιότητες [Teaching language and communication skills]
 • Γλώσσα και εικόνα στη διαφήμιση [Visual and verbal rhetoric in advertising]
 • Ρητορική και ΤΠΕ στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες [Rhetoric and ICT in humanities]
 • Φωνητική, ορθοφωνία και υπόκριση [Phonetics, speech training and acting]
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας [Research methodology in humanities and social sciences].

 

Ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων μπορεί να αλλάξει, ύστερα από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου εκπονείται διπλωματική εργασία, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της ΕΔΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο