Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δραστηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ., τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πρωτίστως διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

  • Χειρουργική Ανατομία Ι (15 ECTS)
  • Χειρουργική Εμβρυολογία Ι (5 ECTS)
  • Εργαστηριακή Άσκηση: Κατευθυνόμενες Ανατομές Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

  • Χειρουργική Ανατομία ΙΙ (15 ECTS)
  • Χειρουργική Εμβρυολογία ΙΙ (5 ECTS)
  • Εργαστηριακή Άσκηση: Κατευθυνόμενες Ανατομές ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

  • Workshop Μεθοδολογίας συγγραφής & δημοσίευσης πρωτότυπης εργασίας:
    Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες (5 ECTS)
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (25 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο